• Slider Image

Projektakademiens Uppsatspris

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete på bachelor- eller masternivå (motsvarande C/D-uppsats) som belyser frågor av relevans för projekt, projektledning och projektbaserade företag.

Priset möjliggjordes från början genom finansiering från forsknings- och utvecklingsnätverket Svenska Projekt. Numera står Svenska ProjektAkademien för prissumman om 10.000 kr.

Uppsatserna bedöms av en jury bestående av representanter från både näringsliv och högskolor/universitet som finns representerade i akademiens forskningsutskott. Från och med 2014 delas priset ut vid Akademiens årssammankomst i april.

Nedan listas alla vinnande bidrag. Genom länken kan du läsa mer om det vinnande bidraget, hitta en PDF på arbetet samt läsa mer om finalister och eventuella hedersomnämnanden. Saknar du något kan även söka efter uppsatser genom LIBRIS tjänst “Uppsök – examensarbeten och uppsatser i fulltext” eller “DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet“,  t ex på författarnamn eller titel.

Vinnare uppsatspriset 2024:

Oskar Aazar och Simon Gamdrup, Kungl Tekniska Högskolan: Managing multiple project management information systems: A case study of a Swedish manufacturing company

Tidigare pristagare:

2023: Magnus Olsen, Handelshögskolan vid Karlstads Universitet: Political Astuteness in Project Management: Could Street Smart Project Management be an Additional Dimension?

2022: Fredrika Swenson, Handelshögskolan vid Karlstads Universitet: Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat.

2021: Marcus Ekström och Lovisa Hammarlund, Kungl Tekniska Högskolan: Effets of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development.

2020: Sara Lundgren och Tove Lundqvist, Linköpings Universitet: Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen.

2019: “Augmented Construction: Developing a framework for implementing Building Information Modeling through Augmented Reality at construction sites”, Adam Carlsén och Oscar Elfstrand, Luleå Tekniska Universitet

2018: “Varning för scope creep: Okontrollerade ändringar i projekt ur den externa projektledarens perspektiv”, Viktoria Nacsa och Sandra Wennesjö, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE)

2017:  “The process of knowledge integration: A case study of a change project”, Edgaras Rakevičius och Louis Auzias, Linköpings Universitet.

2016: “Stressorer och copingstrategier hos projektledare i interna förändringsprojekt”, Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara Svensson Birath, Karlstads Universitet.

2015: “E-leadership for project managers: virtual leadership and trust-building for perceived project success”, Alfred Park och Luminita Popescu, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

2014: “Project management practices at the front-end of management consulting projects”, Jaime Adrián Millán Leyva och Vladimir Matovic, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).

2012: “Coordination of inter-organizational projects within creative industries: A contextual perspective”, Ekaterina Kalinina och Meaza Eshetu Abebe, Linköpings Universitet.

2011: “Riskhantering i stora projekt: En fallstudie av projekt Kiruna ny järnväg”, Karin Jonasson, Luleå Tekniska Universitet.

2010: ”Evaluating strategic innovation – A case study across Atlas Copco’s divisions”, Niclas Forsman, Kungl Tekniska Högskolan.

2009: ”Construction projects in Russia –A field study on how to make construction projects successful in a Swedish-Russian environment”, Helga Persson, Kungl Tekniska Högskolan.

2008: “Choosing survival – Selecting change: A conceptual map for understanding how project selection principles influence organizational change”, Maria Landh och Håkan Sörin, Linköpings Universitet.

2007: “Projektnätverk. Ett nytt sätt att organisera läkemedelsutveckling”Katarina Fornander, Karolinska Institutet, samt Victor Mannerholm Hammar och Johan Ottosson, Kungl Tekniska Högskolan.

2006: “Managing Attention Budgets in a Project-Based Organisation”, Frida Börjesson och Jens Nilsson, Linköpings Universitet.

2005: “Delivering on time. An investigation of how to facilitate deliveries on time becoming a norm within Chiva”, Camilla Haglund och Julien Vital, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

2004: “Kontinuerlig kunskapsdelning inom och mellan projekt. En fallstudie över kunskapsdelning inom och mellan projekt hos Volvo Aero Corporation i Trollhättan”, Micael Karlsson och Jörgen Sundblad, Karlstads Universitet.

Övriga finalister (other finalists) 2017-:

2024: Sofie Bostedt, Handelshögskolan vid Karlstad Universitet.
2023: Linnéa Berg och Moa Lidman, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2023: Emma Fält och Julia Gunnarsson, Kungliga Tekniska Högskolan
2023: Emma Nyden och Wilma Janzon Hägglund, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE)
2022: Simon Homander, Statsvetenskapliga Institutionen, Lunds Universitet
2021: Erik Storå, Kungliga Tekniska Högskolan
2021: Victoria Jonsson och Cecilia Persson, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE)
2020: Charlott Kapic, Kungl Tekniska Högskolan
2019: Andy Hanna och Ninos Bethzazi, Kungliga Tekniska Högskolan
2018: Sofia Widengren, Uppsala Universitet.
2018: Ludvig Rogberg och Joakim Wretskog, Kungl Tekniska Högskolan.
2018: Sandra Björlin och Emma Troedsson Rundqvist, Handelshögskolan vid Karlstad Universitet.
2017: Susan Jane Weeks och Francesca Clotilde Scialdone, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2017: Jonathan Adut, Kungl Tekniska Högskolan.

Hedersomnämnanden (receivers of Highly Commended Awards) 2006-2016:

2016: Khuraman Mammadova och Bezkat Musrepova, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE)
2016: Ivica Glavas och Asmir Tahmaz, Chalmers Tekniska Högskola
2016: Per Engström och Marcus Pettersson, Linköpings Universitet
2015: Ana Cristina de la Campa Ahedo och Cordula Schwenke, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2014: Maxim Miterev och Ruxandra Nedelcu, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2014: Andrius Gedvilas, Chalmers Tekniska Högskola.
2014: Frosina Tasevska och Olga Toporova, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2012: Lina Sjöström och Sofia Åhlin, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2012: Anna Jensen och Sofia Sundström, Kungl Tekniska Högskolan.
2012: Gagandeep Singh, Chalmers Tekniska Högskola.
2012: Isabelle Collin och Daniel Ericsson, Linköpings Universitet.
2011: Emma Lundberg och Christian Seglert, Kungl Tekniska Högskolan.
2011: Bich Nga Dao, Chalmers Tekniska Högskola.
2010: Patrik Sundsten och Fredrik Lorén Karlsson, Kungl Tekniska Högskolan
2010: Lindsey Martenez Hermosilla, Linköpings Universitet.
2008: Anders Boqvist och Frey Sigurjonsson, Kungl Tekniska Högskolan.
2007: Nils Gerdes och Daniel Windahl, Linköpings Universitet.
2006: Anna Nordström, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
2006: Anna Nordell och Carina Sjöström, Linköpings Universitet.