Utmärkelser

Akademien delar årligen ut utmärkelsen Årets Projektledare samt ett pris till bästa bachelor- eller masternivå (motsvarande C/D-uppsats) inom projektområdet vid universitet/högskola. Projektakademiens ledamöter samlas varje år för överläggningar vid högtidssammankomsten i november/december, årsmöte i mars/april, höstupptakt i september och ev ytterligare något eller några seminarier under året.