Kontakt

Svenska Projektakademien och Akademiens Högsta Beslutande Organ

Svenska ProjektAkademien leds av ett Högsta Beslutande Organ (HBO). Ledamöterna av HBO är Tomas Gustavsson (ordförande), Tina Karrbom-Gustavsson (vice ordförande), Per Zachrisson (sekreterare), Christer Claesson (skattmästare), Marie Reinicke (ledamot), Mats Ragnarsson (adjungerad ledamot) samt Anna Jerbrant (adjungerad ledamot).

Akademien och HBO kontaktas enligt följande:

Svenska ProjektAkademien

Attn. Christer Claesson

Kulperödsvägen 20, 442 95 Hålta

Tel 070-609 39 50

info@projektakademien.se

Utskottet för utmärkelsen Årets Projektledare:
Anna Jerbrant
anna.jerbrant@indek.kth.se

Forskningsutskottet, forskardagarna och temapoolen:
Mats Ragnarsson
mats.ragnarsson@wenell.se

Kommunikationsutskottet:
Marie Reinicke
marie@reinicke.nu 

Priset för bästa uppsats/examensarbete:
Mats Ragnarsson
mats.ragnarsson@wenell.se

Rekryteringsutskottet:
Tina Karrbom-Gustavsson
tina.karrbom@abe.kth.se