• Slider Image

Uppsatsämnen

Inspirationssida för examensarbeten av FoU-karaktär inom projektområdet.

Vi inom Svenska ProjektAkademien stöttar aktivt framväxten av ny kunskap om projektledning. Examensarbeten är en viktig källa till ny kunskap eftersom de i regel bedrivs i nära samverkan mellan universitet och företag/organisationer. Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete inom projektområdet finns en mängd intressanta problem i skärningsfältet mellan teori och praktik att studera!

Som en hjälp på vägen publicerar vi här de senaste fem årens finalister och vinnare av Svenska ProjektAkademiens uppsatspris. Vi hoppas att du skall finna dessa uppsatser intressanta och att de ger idéer till flera egna uppslag.

Political Astuteness in Project Management: Could Street Smart Project Management be an Additional Dimension?

Guidande on the agile transformation journey: The role of agile coaches

Too Hot to Handle? Performance of large-scale infrastructure projects in a Swedish district heating company.

Pharmaceutical Project Risk Identification: A Qualitative Study of Swedish Companies’ Pharmaceutical Project Risk Identification Process.

Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat

Effects of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development

Towards scaled agility

The Change Process Towards an Activity-Based Flexible Office

Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen

Managing the agile scalability to implement agile project portfolio management

Augmented Construction, Developing a framework for implementing Building Information Modeling through Augmented Reality at construction sites

The Role of the Manager in an Agile Organization, A Case Study at Scania AB

The process of knowledge integration: A case study of a change project