• Slider Image

Uppsatsämnen

Inspirationssida för examensarbeten av FoU-karaktär inom projektområdet.

Vi inom Svenska ProjektAkademien stöttar aktivt framväxten av ny kunskap om projektledning. Examensarbeten är en viktig källa till ny kunskap eftersom de i regel bedrivs i nära samverkan mellan universitet och företag/organisationer. Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete inom projektområdet finns en mängd intressanta problem i skärningsfältet mellan teori och praktik att studera!

Som en hjälp på vägen publicerar vi här de senaste fem årens finalister och vinnare av Svenska ProjektAkademiens uppsatspris. Vi hoppas att du skall finna dessa uppsatser intressanta och att de ger idéer till flera egna uppslag.

Augmented Construction, Developing a framework for implementing Building Information Modeling through Augmented Reality at construction sites

The Role of the Manager in an Agile Organization, A Case Study at Scania AB

Levers on Levels in P-form Organisations, A Case Study about Management Control of Complex Projects at Saab AB

Management of Uncertain Resources in Film Festival Organisations: a first European Picture.

Applying agile approaches in public construction and civil engineering projects.

The process of knowledge integration:
A case study of a change project
.

Project management practices at the front-end of management consulting projects

The nature of the relationship between project complexity and project delay

Entrepreneurial project management: Developing and testing the concept

Management of project interdependencies in a project portfolio

Coordination of inter-organizational projects within creative industries: A contextual perspective

Projektportföljhantering – En studie om projektportföljshantering för interna projekt i en servicekontext OBS! Stor fil!

Förändringsledning – mer än bara ett strukturerat angreppssätt för organisationsförändringar. En studie i hur konsulter arbetar med förändringsledning och förändringsberedskap

Use of knowledge management techniques for risk management – application at the initial project stages

Projektledarens betydelse för kompetensutveckling