• Slider Image

Uppsatsämnen

Inspirationssida för examensarbeten av FoU-karaktär inom projektområdet.

Vi inom Svenska ProjektAkademien stöttar aktivt framväxten av ny kunskap om projektledning. Examensarbeten är en viktig källa till ny kunskap eftersom de i regel bedrivs i nära samverkan mellan universitet och företag/organisationer. Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete inom projektområdet finns en mängd intressanta problem i skärningsfältet mellan teori och praktik att studera!

Som en hjälp på vägen publicerar vi här de senaste fem årens finalister och vinnare av Svenska ProjektAkademiens uppsatspris. Vi hoppas att du skall finna dessa uppsatser intressanta och att de ger idéer till flera egna uppslag.

Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat

Effects of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development

Towards scaled agility

The Change Process Towards an Activity-Based Flexible Office

Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen

Managing the agile scalability to implement agile project portfolio management

Augmented Construction, Developing a framework for implementing Building Information Modeling through Augmented Reality at construction sites

The Role of the Manager in an Agile Organization, A Case Study at Scania AB

The process of knowledge integration:
A case study of a change project

Levers on Levels in P-form Organisations, A Case Study about Management Control of Complex Projects at Saab AB

Management of Uncertain Resources in Film Festival Organisations: a first European Picture.

Applying agile approaches in public construction and civil engineering projects.

Vägen till projektledarrollen

Hållbarhet och miljömanagement i projektledarrollen