• Slider Image

Ledamöter

ProjektAkademiens arbete leds av Akademiens Högsta Beslutande Organ (HBO) som väljs vid årssammankomsten. HBO:s medlemmar utgörs av Tomas Gustavsson (akademiens ordförande), Tina Karrbom-Gustavsson (akademiens vice ordförande), Per Zachrisson (sekreterare), Christer Claesson (skattmästare) samt Marie Reinicke (ledamot). Till HBO adjungeras övriga utskottsansvariga.

Akademiens ambition är att ha en balans mellan praktiserande projektledare från olika samhällssektorer, konsulter och utbildare, samt forskare. Till ledamot i Svenska ProjektAkademien kan personer med ett aktivt intresse för projekt väljas in efter rekommendation av ledamot och efterföljande beslut av Akademiens årssammankomst. 

Ordinarie ledamot som har varit aktiv ledamot i Akademien under en längre tid men som av olika skäl har kommit att lämna ett aktivt projektorienterat yrkesliv kan delta i Akademiens aktiviteter som Akademiens Vänner.

Ledamöter i ProjektAkademien:

Anders P Andersson
Projektledare
Sven Antvik
Direktör
Christian Berggren
Professor, Linköpings universitet
Tomas Blomquist
Professor, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Karin Bredin
Docent, Linköpings Universitet
Olle Broman
Direktör, Ekonomisk Byggnation AB
Carina Cederlund
Projektchef, Stockholms läns landsting
Christer Claesson
Projektenhetschef, Trafikverket, Göteborg
Per Erik Eriksson
Professor, Luleå Tekniska Universitet
Mats Engwall
Professor, KTH, Stockholm
Maria Forss
Direktör, Vitrolife Sweden AB
Anders Granberg
Konsult
Sven Gunnarson
Universitetsadjunkt, Chalmers Tekniska Högskolan
Tomas Gustavsson
Universitetsadjunkt, konsult, författare
LinkedIn-sida
Anette Hallin
Professor, Åbo Akademi & Mälardalens högskola
Johan Human
Transformation Director, Hiab
https://www.linkedin.com/in/johanhuman/
Markus Hällgren
Professor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Sven-Olof Hökborg
Generalmajor (Ret)
Mattias Jacobsson
Docent, Universitetslektor och Excellent lärare
LinkedIn
Anna Jerbrant
Universitetslektor, KTH
Tina Karrbom Gustavsson
Professor, KTH Fastigheter och byggande
Marcus Lindahl
Professor, Uppsala Universitet
Eva Lindgren
Senior Director
Lars Lindkvist
Professor, Linköpings Universitet (Akademiens Vänner)
Lennart Ljung
Universitetslektor, Karlstads Universitet
Rolf A Lundin
Professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping (Akademiens Vänner)
Gunnila Masreliez-Steen
Direktör, Kontura International AB
Johannes Morelius
Chief Technology Officer, SHL Healthcare AB
Anna Nilsson-Ehle
Direktör
Margareta Norell-Bergendahl
Professor, KTH
Mats Ragnarsson
Seniorkonsult, Wenell Management AB
Johann Packendorff
Professor, KTH
Marie Reinicke
Förvaltningsledare, Östergötlands Läns Landsting
Peter Rathsman
Projektledare, Rymdbolaget
Per Rydberg
Projektledare, Trafikverket
Britt-Marie Rydén
Projektledare, Läkemedelsverket
Håkan Sjöholm
Direktör, Projektkonsult Håkan Sjöholm
Torbjörn Stjernberg
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (Akademiens Vänner)
Richard Svahn
Enhetschef projektledning & verksamhetsutveckling
linkedin.com/in/richardsvahn
Anders Söderholm
Professor, Generaldirektör, Universitetskanslersämbetet
Lisette Sällström
Projektledare Region Norrbotten
Jonas Söderlund
Professor, Linköpings universitet/BI
Thomas Uhlin
Direktör, TUL-Consulting AB
Torbjörn Wenell
Direktör, Projektkultur AB (Akademiens Vänner)
Ulla-Britt Westerberg
Projektledare, AstraZeneca AB (Akademiens Vänner)
Annika Zika-Viktorsson
Programledare, Vinnova
Per Zachrisson
Projektledare, Ericsson