• Slider Image

Ledamöter

ProjektAkademiens arbete leds av Akademiens Högsta Beslutande Organ (HBO) som väljs vid årssammankomsten. HBO:s medlemmar utgörs av Tomas Gustavsson (akademiens ordförande), Tina Karrbom-Gustavsson (akademiens vice ordförande), Per Zachrisson (sekreterare), Christer Claesson (skattmästare) samt Marie Reinicke (ledamot). Till HBO adjungeras övriga utskottsansvariga.

Akademiens ambition är att ha en balans mellan praktiserande projektledare från olika samhällssektorer, konsulter och utbildare, samt forskare. Till ledamot i Svenska ProjektAkademien kan personer med ett aktivt intresse för projekt väljas in efter rekommendation av ledamot och efterföljande beslut av Akademiens årssammankomst. 

Ordinarie ledamot som har varit aktiv ledamot i Akademien under en längre tid men som av olika skäl har kommit att lämna ett aktivt projektorienterat yrkesliv kan delta i Akademiens aktiviteter som Akademiens Vänner.

Ledamöter i ProjektAkademien:

Anders P Andersson
Projektledare (Akademiens Vänner)
Sven Antvik
Direktör
Karin Appelgren
Projektledare, Trafikverket
Per Asplund
Senior Projektledare, SCA
Christian Berggren
Professor, Linköpings universitet
Tomas Blomquist
Professor, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Karin Bredin
Docent, Linköpings Universitet
Olle Broman
Direktör, Ekonomisk Byggnation AB (Akademiens Vänner)
Christer Claesson
Projektenhetschef, Trafikverket, Göteborg
Mats Fred
Lektor, Lunds universitet
Ingela Ekebro
VD, Biometria, Uppsala
Mats Engwall
Professor, KTH, Stockholm
Per Erik Eriksson
Professor, Luleå Tekniska Universitet
Beatriz Espinosa Arronte
Projektledare, Scania
Maria Forss
VD, BICO Group AB
Tomas Gustavsson
Universitetslektor, Karlstads universitet
LinkedIn-sida
Anette Hallin
Professor, Åbo Akademi & Mälardalens högskola
Johan Human
Program Manager, Mölnlycke
Markus Hällgren
Professor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Mattias Jacobsson
Docent, Universitetslektor och Excellent lärare
LinkedIn
Christian Jensen
Docent och universitetslektor, Handels GU
Anna Jerbrant
Universitetslektor, KTH
Elisabeth Kamél
Konsult
Solmaz Filiz Karabag
Biträdande professor
Tina Karrbom Gustavsson
Professor, KTH Fastigheter och byggande
Marcus Lindahl
Professor, Uppsala Universitet
Eva Lindgren
Senior Director
Lars Lindkvist
Professor, LiU (Akademiens Vänner)
Lennart Ljung
Universitetslektor, Karlstads Universitet
Rolf A Lundin
Professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping (Akademiens Vänner)
Gunnila Masreliez-Steen
Direktör, Kontura International AB
Johannes Morelius
Chief Technology Officer, SHL Healthcare AB
Anna Nilsson-Ehle
Direktör
Margareta Norell-Bergendahl
Professor, KTH (Akademiens Vänner)
Jan Odhnoff
Akademiens Hedersordförande
Ksenia Onufrey
Universitetslektor
Johann Packendorff
Professor, KTH
Mats Ragnarsson
Seniorkonsult, Wenell Management AB
Peter Rathsman
Teknisk chef, OHB Sweden AB
Marie Reinicke
Förvaltningsledare, Östergötlands Läns Landsting
Britt-Marie Rydén
Projektledare, Läkemedelsverket
Håkan Sjöholm
Direktör, Projektkonsult Håkan Sjöholm
Torbjörn Stjernberg
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (Akademiens Vänner)
Anders Söderholm
Rektor KTH
Jonas Söderlund
Professor, Linköpings universitet/BI
Thomas Uhlin
Direktör, TUL-Consulting AB (Akademiens Vänner)
Torbjörn Wenell
Direktör, Projektkultur AB (Akademiens Vänner)
Ulla-Britt Westerberg
Projektledare, AstraZeneca AB (Akademiens Vänner)
Johan Westman
Projektchef Eurocon
Per Zachrisson
Projektledare, Ericsson
Annika Zika-Viktorsson
Programledare, Vinnova