Solmaz Filiz Karabag

Solmaz Filiz Karabag

Biträdande professor i industriell organisation vid Uppsala universitet och Linköpings universitet

Telefon: 013-28 25 20
Epost: solmaz.filiz.karabag@liu.se

Solmaz Filiz Karabag är biträdande professor i industriell organisation vid Uppsala universitet och Linköpings universitet, med inriktning på strategisk ledning och företags digitala transformation.

Dr. Karabags arbete utforskar samspelet mellan teknik, organisation, industri, marknad och nationella ekonomiska dynamiker i utformningen av ett företags kapacitet för innovation, dynamiska förmågor och organisatoriska strategier. Hon undersöker hur dessa faktorer bidrar till strategisk förändring och omvandling.

I sitt tidigare arbete undersökte Dr. Karabag utveckling av innovationsförmågor hos företag i tillväxtekonomier, såsom Arcelik, Türk-Fiat (TOFAS), WEG och Petrobras. Dessa studier, som huvudsakligen fokuserade på företag från Turkiet, Brasilien, Sydkorea och Kina, granskade sektorerna fordon, stridsflygplan, hushållsapparater och energi. Som en del av denna forskning analyserade Dr. Karabag också responsstrategier av ledande svenska företag, inklusive SAAB, Atlas Copco, Alfa Laval och Volvo Construction Equipment. Med utgångspunkt i dessa insikter fördjupar Dr. Karabags nuvarande forskning sig i digital affärstransformation och diversification, särskilt när etablerade marknadsledare brottas med utmaningar som uppstår från digitala företag och destruktiva digitala teknologier. Hon undersöker hur digital teknik, datadriven innovation och AI kan integreras i etablerade företag. I samarbete med ledande svenska och brasilianska tillverkningsföretag undersöker Dr. Karabag genomförandet av storskaliga digitaliseringsprogram och utforskar deras potential att möjliggöra digital diversifiering för etablerade företag.

Forskningsinriktning: Industriella företags strategiska ledningsprocesser, faktorer som möjliggör eller hindrar strategisk transformation och program, nationella innovationssystemens roll i företagstransformation och satsning i storskaliga digitaliseringsprogram.

Särskilda intressen: Företagstransformation, komplexa, storskaliga digitaliseringsprogram och teknikutveckling i etablerade och tillväxtekonomiers företag. Forskningsetik och universitets transformation.