Karin Appelgren

Karin Appelgren är

Senior projektledare Trafikverket IKT

Bor i Falun

Arbetsplats Borlänge Trafikverket