Ingela Ekebro

VD Biometria, Uppsala

Mobil 070 – 662 52 39

E-post ingela.ekebro@biometria.se

Årets projektledare 2019

Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien, avd VIII

Bakgrund Ingela Ekebro är energiingenjör i botten och har en lång tid arbetat för SCA med såväl energiprojekt, projektledning för införande av ISO 9001, avdelningschef och produktionschef för SCAs massabruk i Östrand. Från 2008 var hon affärsområdeschef för massaaffären inom SCA och ansvarade för förstudie och förprojekt för SCAs expansionsprojekt Helios. Projektet omfattade att bygga en ny massalinje med tillhörande kringsystem samt en ny driftcentral på den befintliga fabriksplatsen.

När beslutet att investera 7,8 miljarder kr under 3 år togs 2015 i SCAs styrelse tillträdde Ingela som projektdirektör för Heliosprojektet och ledde arbetet med att bygga den nya fabriken samtidigt som den gamla fabriken var i full produktion. Projektet levererade i tid, på budget och uppkörningskurvan följdes.

Efter Heliosprojektet drev Ingela, som senior advisor, förstudier och förprojekt för SCA koncernens strategiska projekt. 2021 tillträdde hon en tjänst som VD för Biometria. Biometria är ett företag som verkar inom skogsnäringen med att opartiskt mäta och redovisa virkesflödet mellan skog och industri i Sverige samt tillhandahålla tjänster som stärker skogsnäringens konkurrenskraft. Biometria driver också ett av Sveriges största IT-projekt då plattformen för virkesaffärsredovisningen ska bytas ut 2024.

Speciella intressen: Att leda verksamheter såväl som projekt till att nå uppsatta mål genom effektiv samverkan, tydliga och gemensamma värderingar och målbilder och strukturerade och pragmatiska uppföljningsmetoder. Att verka för att alla människor i organisationen bidrar maximalt till resultatet genom samverkan och eget ansvar.