Mattias Jacobsson

Mattias Jacobsson

Docent, Universitetslektor och Excellent lärare

Handelshögskolan vid Umeå universitet samt Tekniska högskolan vid Jönköping University 

Umeå och Jönköping

Telefon: 070-595 52 00

E-post:  mattias.jacobsson@umu.se, mattias.jacobsson@ju.se

Bakgrund: Mattias började sin akademiska bana 2006 och disputerade i företagsekonomi våren 2011. Hans avhandling, med titeln Samordningen dynamik, tar en integrativ ansats på samordning och fokuserar på samspelet mellan olika samordningsmekanismer och hur samordningspraktik förändras över tid. Efter disputation erhöll Mattias en tvåårig postdok och i november 2011 blev han lektor i management vid Handelshögskolan i Umeå. Mellan 2012–2016 var han sektionschef för managementsektionen vid Handelshögskolan och tillika programansvarig för dess mastersprogram. Vid fyra tillfällen har han prisats för sin forskning vid Emerald Literati Network Awards for Excellence. Under 2010–2011 och igen 2012–2013 var Mattias gästforskare vid RMIT University, Melbourne, AU, och 2014–2015 var han gästforskare vid Department of Management, Pamplin College of Business, Virginia Tech, Blacksburg, US. I början av 2014 blev han befordrad till docent. Mattias huvudsakliga forskningsintresse (och de flesta av hans publikationer) härrör till projektorganisering, temporära organisationer och digitalisering.

Från och med januari 2016 delar Mattias sin tid mellan Handelshögskolan och Tekniska högskolan i Jönköping där han är anställs som forskare. I december 2019 utnämndes Mattias till Excellent lärare. Under de senaste åren har Mattias även arbetat mer praktiskt som projektledare för ett par utvecklingssatsningar inom Umeå universitet. Först med fokus på uppdragsutbildning och senast med fokus på doktoranders psykosociala arbetssituation kopplat till utveckling av universitetens forskarutbildning. För mer information besök http://mattiasjacobsson.me

Speciella intressen: Projektorganisering, temporära organisationer, samverkan, digitalisering och dess betydelse för organisering.