Uppsatspriset 2014

Uppsatspriset 2014

Från och med detta år har inlämningen av bidrag till uppsatspriset flyttats till den 31 januari. Uppsatspriset kommer därmed också att få en fast offentliggörandedag på Svenska ProjektAkademiens årssammankomst. Detta innebär att något uppsatspris för 2013 inte delas ut.

Inför 2014 års uppsatspris inkom 18 bidrag från sju olika lärosäten. Juryn ser med tillfredsställelse på spridningen mellan lärosäten och noterar att både samhällsvetenskapliga och tekniska fakulteter är representerade. Uppsatserna handlar om ett antal aspekter av projektarbete, allt från samverkans- och ledarskapsfrågor till projektportföljhantering.


Uppsatspriset 2014/National thesis award 2014:

The National Thesis award is given to Jaime Adrián Millán Leyva and Vladimir Matovic, Umeå School of Business (USBE).

In the master thesis “Project management practices at the front-end of management consulting projects” the importance of handling the early phases in projects are explored. The study is focussed on the project management practices that Swedish management consultants employ in the initial phases of their consulting projects. Particularly, it focuses on the practices that reconcile possible gaps in perspectives and expectations that often exist between client and consultant when this relationship is being formed. The results show that consultants favor practices that revolve around communication and interaction with the client, including interviews, workshops, and meetings, among others. In addition, they stress the importance of the use of documentation in order to reach an agreement on what the project is about. The thesis is well written, well aligned to current research frontiers and a showcase of excellent methodological and analytical abilities.

Hedersomnämnande 1/Highly commended award 1:

Maksim Miterev and Ruxandra Nedelcu, Umeå School of Business (USBE) for the thesis “The nature of the relationship between project complexity and project delay”.

Läs uppsatsen!


Hedersomnämnande 2/Highly commended award 2:

Andrius Gedvilas, Chalmers Tekniska Högskola, for the thesis “Entrepreneurial project management: Developing and testing the concept”.

Läs uppsatsen!Hedersomnämnande 3/Highly commended award 3:

Frosina Tasevska and Olga Toporova, Umeå School of Business (USBE) for the thesis “Management of project interdependencies in a project portfolio”.

Läs uppsatsen!