Uppsatspriset 2011

Uppsatspriset 2011

Under 2011 inkom tio bidrag från fem olika lärosäten. Juryn ser med tillfredsställelse på spridningen mellan lärosäten och noterar att både samhällsvetenskapliga och tekniska fakulteter är representerade. Uppsatserna handlar om ett antal aspekter av projektarbete, allt från ledarskapsfrågor till projektportföljhantering.

Uppsatspriset 2011:

Uppsatspriset går till Karin Jonasson, Luleå Tekniska Universitet.

I sitt examensarbete ”Riskhantering i stora projekt: En fallstudie av projekt Kiruna ny järnväg” studerar Karin Jonasson riskhanteringspraktiker i Projekt Kiruna Ny Järnväg, som syftar till att bygga en ny järnvägssträckning inför flytten av Kiruna tätort. Utifrån en gedigen teoretisk genomgång av forskningen om riskhantering i stora projekt och ett noggrant utarbetat vetenskapligt angreppssätt kartläggs riskhanteringsarbetet i projektets samtliga faser och ställs mot den av LKAB utarbetade Riskhandboken. Uppsatsen utmynnar i omfattande praktiska rekommendationer rörande styrkor och svagheter i riskhanteringspraktikerna samt en sammanfattande modell över riskhanteringsparametrar. Uppsatsen är välskriven, ambitiös och genomgående av hög klass.
Läs uppsatsen!


Hedersomnämnande 1:

Hedersomnämnande går till Emma Lundberg och Christian Seglert, Kungl Tekniska Högskolan.

I sitt examensarbete ”Project communication for successful product development: Developing a project overview at ITT W&WW” tar sig författarna an problemet med hur man uppnår effektiv kommunikation i komplexa produktutvecklingsprojekt. Utifrån en gedigen teoretisk bas i projektledning och produktutveckling studeras kommunikationsvanor och kommunikationssystem i ITT och ett förslag till en ”project overview” som bidrar till att lösa de identifierade kommunikationsproblemen presenteras. Uppsatsen är av hög teoretisk och konceptuell klass och genomgående mycket väl genomarbetad.

Läs uppsatsen!


Hedersomnämnande 2/Highly commended award 2:

A Highly Commended Award is given to Bich Nga Dao, Chalmers University of Technology, for her master thesis “Project categorization systems and their role for project portfolio management”.

In the thesis, the importance of categorizing projects in project portfolio management is investigated through a theoretical review of extant categorization models and an empirical investigation of how they affect how projects are selected, how portfolio balance is handled, how competence development is managed, and how management approaches are identified. This conceptualization is then applied to a series of large project-based firms in an interesting empirical study in which categorization systems are found to be drivers of portfolio management effectiveness. The thesis is well written and clearly aligned to contemporary theoretical and practical developments in project research.

Läs uppsatsen!