Uppsatspriset 2008

Svenska Projektakademiens uppsatspris 2008

tilldelas Maria Landh och Håkan Sörin, Linköpings universitet, för deras uppsats: Choosing survival – Selecting change: A conceptual map for understanding how project selection principles influence organizational change.

Juryns motivering lyder:

“Detta är en mycket ambitiös och teoretiskt intressant uppsats. Den förhåller sig dels till praktiska tillämpningar av projekturval dels sättar den in projekturval i ett viktigt sammanhang. Uppsatsen är välskriven, behandlar aktuell teori inom området men nyttjar också annan relevant teori för att utveckla resonemangen.”

Projektakademien gav även hedersomnämnande till examensarbetet:

Best practices within pipeline management: the next step in project portfolio management författat av Boqvist och Sigurjonsson, Kungliga Tekniska Högskolan.