Ledamöter

Våra ledamöter

Till ledamot i Svenska ProjektAkademien kan personer med ett aktivt intresse för projekt väljas in efter rekommendation av ledamot och efterföljande beslut av Akademiens årssammankomst. ProjektAkademiens arbete leds av Akademiens Högsta Beslutande Organ (HBO) som väljs vid årssammankomsten. HBO:s medlemmar utgörs av Anna Nilsson-Ehle (akademiens ordförande), Johannes Morelius (akademiens vice ordförande), Eva Lindgren (sekreterare), Markus Hällgren (skattmästare) samt Christer Claesson (ledamot). Till HBO adjungeras övriga utskottsansvariga.

Till ledamot av Svenska Projektakademien kan individer med hög kompetens och lång erfarenhet inom projektledningsområdet kallas. Akademiens ambition är att ha en balans mellan praktiserande projektledare från olika samhällssektorer, konsulter och utbildare, samt forskare. Beslut om inval av ledamöter fattas av Årssammankomsten.

Den aktuella ledamotslistan finns här nedan. Klicka på respektive ledamots namn till höger för en närmare individuell presentation.

Ledamotsförteckning

 • Andersson, Anders P – Project Manager, Kockums AB
 • Antvik, Sven – Direktör, Management and Aviation Sven Antvik
 • Berggren, Christian – Professor, Linköpings universitet
 • Berglund, Åse – Projektledare, Åse Berglund & Co
 • Björklund, Kajsa – Projektchef, Thermofisher Scientific
 • Blomquist, Tomas – Professor, Handelshögskolan vid Umeå universitet
 • Bredin, Karin – Universitetslektor, Linköpings Universitet
 • Broman, Olle – Direktör, Ekonomisk Byggnation AB
 • Carlstedt, Hans – Direktör, Hans & Magnus HB
 • Cederlund, Carina – Projektchef, Stockholms läns landsting
 • Claesson, Christer – Projektenhetschef, Trafikverket, Göteborg
 • Eriksson, Per Erik – Professor, Luleå Tekniska Högskola
 • Engwall, Mats – Professor, KTH, Stockholm
 • Forss, Maria – Direktör, Vitrolife Sweden AB
 • Gunnarson, Sven – Universitetsadjunkt, Chalmers Tekniska Högskola
 • Human, Johan – PMO, SKF
 • Hallin, Anette – Docent, Mälardalens Högskola
 • Hällgren, Markus – Professor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet
 • Hökborg, Sven-Olof – Generalmajor (Ret)
 • Jerbrant, Anna – Universitetslektor, KTH
 • Karrbom Gustavsson – Tina, Docent, KTH
 • Lindahl, Marcus – Professor, Uppsala Universitet
 • Lindgren, Eva – Senior Director, AstraZeneca AB
 • Lindkvist, Lars – Professor, Linköpings Universitet (Akademiens Vänner)
 • Ljung, Lennart – Universitetslektor, Karlstads Universitet
 • Lundin, Rolf A – Professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping (Akademiens Vänner)
 • Masreliez-Steen, Gunnila – Direktör, Kontura International AB
 • Morelius, Johannes – VP PMO, Elekta
 • Nilsson-Ehle, Anna – Direktör
 • Norell-Bergendahl, Margareta – Professor, KTH
 • Odhnoff, Jan – Professor, KTH (Akademiens hedersordförande, Akademiens Vänner)
 • Packendorff, Johann – Professor, KTH
 • Reinicke, Marie – Förvaltningsledare, Östergötlands Läns Landsting
 • Rydberg, Per –  Projektledare, Trafikverket
 • Rydén, Britt-Marie – Projektledare, Läkemedelsverket
 • Ragnarsson, Mats – Seniorkonsult, Wenell Management AB
 • Rathsman, Peter – Projektledare, Rymdbolaget
 • Sjöholm, Håkan – Direktör, Projektkonsult Håkan Sjöholm
 • Stjernberg, Torbjörn – Professor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (Akademiens Vänner)
 • Söderholm, Anders – Professor, Generaldirektör, Universitetskanslersämbetet
 • Söderlund, Jonas – Professor, Linköpings universitet/BI
 • Wenell, Torbjörn – Direktör, Projektkultur AB (Akademiens Vänner)
 • Westerberg, Ulla-Britt – Projektledare, AstraZeneca AB (Akademiens Vänner)
 • Zika-Viktorsson, Annika – Programledare, Vinnova
 • Uhlin, Thomas – Direktör, TUL-Consulting AB
 • Zachrisson, Per – Projektledare, Ericsson

Informationen uppdateras kontinuerligt!

Akademiens vänner

Ordinarie ledamot som har varit aktiv ledamot i Akademien under en längre tid men som av olika skäl har kommit att lämna ett aktivt projektorienterat yrkesliv kan delta i Akademiens aktiviteter som Akademiens Vänner (se ovan).

Leave A Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *