Våra ledamöter

Till ledamot i Svenska ProjektAkademien kan personer med ett aktivt intresse för projekt väljas in efter rekommendation av ledamot och efterföljande beslut av Akademiens årssammankomst. ProjektAkademiens arbete leds av Akademiens Högsta Beslutande Organ (HBO) som väljs vid årssammankomsten. HBO:s medlemmar utgörs av Anna Nilsson-Ehle (Akademiens ordförande), Marie Reinicke (sekreterare), Markus Hällgren (skattmästare), Eva Lindgren samt Christer Claesson. Till HBO adjungeras övriga utskottsansvariga.

Det finns två ledamotskategorier: Ordinarie Akademiledamöter och Akademiens Vänner.

Ordinarie ledamot som har varit aktiv ledamot i Akademien under en längre tid men som av olika skäl har kommit att lämna ett aktivt projektorienterat yrkesliv kan efter ansökan till HBO och beslut av årssammankomsten ges övergång till ledamotskategorin Akademiens Vänner.

Till ledamot av Svenska Projektakademien kan individer med hög kompetens och lång erfarenhet inom projektledningsområdet kallas. Akademiens ambition är att ha en balans mellan praktiserande projektledare från olika samhällssektorer, konsulter och utbildare, samt forskare. Beslut om inval av ledamöter fattas av Årssammankomsten.

Den aktuella ledamotslistan finns här nedan. Klicka på respektive ledamots namn till höger för en närmare individuell presentation.

Ledamotsförteckning

 • Project Manager Anders P Andersson, Kockums AB
 • Direktör Sven Antvik, Management and Aviation Sven Antvik
 • Professor Christian Berggren, Linköpings universitet
 • Projektledare Åse Berglund, Åse Berglund & Co
 • Projektchef Kajsa Björklund, Thermofisher Scientific
 • Professor Tomas Blomquist, Handelshögskolan vid Umeå universitet
 • Universitetslektor Karin Bredin, Linköpings Universitet
 • Direktör Olle Broman, Ekonomisk Byggnation AB
 • Direktör Hans Carlstedt, Hans & Magnus HB
 • Projektchef Carina Cederlund, Stockholms läns landsting
 • Projektenhetschef Christer Claesson, Trafikverket, Göteborg (ledamot av HBO)
 • Professor Per Erik Eriksson, Luleå Tekniska Högskola
 • Professor Mats Engwall, KTH, Stockholm
 • Direktör Maria Forss, Vitrolife Sweden AB
 • Universitetsadjunkt Sven Gunnarson, Chalmers Tekniska Högskola
 • PMO Johan Human, SKF
 • Docent Anette Hallin, Mälardalens Högskola
 • Professor Markus Hällgren, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (Akademiens skattmästare, ledamot av HBO)
 • Generalmajor (Ret) Sven-Olof Hökborg
 • Universitetslektor Anna Jerbrant, KTH
 • Docent Tina Karrbom Gustavsson, KTH
 • Professor Marcus Lindahl, Uppsala Universitet
 • Senior Director Eva Lindgren, AstraZeneca AB (ledamot av HBO)
 • Professor Lars Lindkvist, Linköpings Universitet (Akademiens Vänner)
 • Universitetslektor Lennart Ljung, Karlstads Universitet
 • Professor Rolf A Lundin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping (Akademiens Vänner)
 • Direktör Gunnila Masreliez-Steen, Kontura International AB
 • Projektchef Johannes Morelius, Elekta (ledamot av HBO)
 • Director Anna Nilsson-Ehle, SAFER – Vehicle and Traffic Safety Centre of Chalmers (Akademiens ordförande)
 • Professor Margareta Norell-Bergendahl, KTH
 • Professor Jan Odhnoff, KTH (Akademiens hedersordförande, Akademiens Vänner)
 • Professor Johann Packendorff, KTH
 • Förvaltningsledare Marie Reinicke, Östergötlands Läns Landsting (Akademiens sekreterare)
 • Projektledare Per Rydberg, Trafikverket
 • PMO Manager Britt-Marie Rydén, Thermofisher (adjungerad ledamot av HBO)
 • Seniorkonsult Mats Ragnarsson, Wenell Management AB
 • Projektledare Peter Rathsman, Rymdbolaget
 • Direktör Håkan Sjöholm, Projektkonsult Håkan Sjöholm
 • Professor Torbjörn Stjernberg, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (Akademiens Vänner)
 • Professor, Generaldirektör Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet
 • Professor Jonas Söderlund, Linköpings universitet/BI
 • Direktör Torbjörn Wenell, Projektkultur AB (Akademiens Vänner)
 • Projektledare Ulla-Britt Westerberg, AstraZeneca AB (Akademiens Vänner)
 • Programledare Annika Zika-Viktorsson, Vinnova
 • Direktör Thomas Uhlin, TUL-Consulting AB
 • Projektledare Per Zachrisson, Ericsson

Informationen uppdateras kontinuerligt!