Uppsatspriset 2020: Vinnarna!

I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling har inför 2020 års pris inkommit åtta uppsatser från inte mindre än sju olika lärosäten. Det gör tävlingsjuryns arbete spännande och lärorikt, men också svårt då uppsatserna samtliga är av hög kvalitet. Juryn har dock enats om en vinnande uppsats: Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen, av Sara Lundgren och Tove Lundkvist, Linköpings Universitet. Uppsatsen är välskriven och fokuserar på ett ämne som är aktuellt i både teori och praktik. En särskild styrka är den ingående empiriska analys som görs med hjälp av en egenutvecklad analysmodell – där organisationens agila mognad sätts i relation inte bara till de projekt som hanteras utan även den övergripande organisationsstrukturen. Analysen leder fram till en välbehövlig organisationsteoretisk diskussion kring hur den klassiska relationsproblematiken mellan linjeorganisation och projekt består men tar sig nya uttryck i och med agil projektpraxis.

Om uppsatsen:

Den agila projektmodellen har under de senaste två decennierna vuxit fram som en utmanare till den traditionella vattenfallsmodellen. En av de stora skillnaderna är att i det agila arbetssättet involveras kunden kontinuerligt. Frågan är då vad som händer med överlämningen av den sista versionen av produkten, när utvecklingen är färdig? Detta studeras genom en flerfallstudie inom banksektorn, där storbanker och nischbanker undersöks.

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur överlämningen av de slutliga projektresultatet i agila projekt ser ut på svenska banker. Vidare undersöker studien om överlämningen skiljer sig mellan banker med olika agility mognad samt vilka konsekvenser som kan uppkomma i samband med överlämningen

Studien resulterar i slutsatsen att en överlämning av en slutlig produkt i agila projekt inte genomförs på ett formellt sätt, i synnerhet lämnar aldrig ansvaret för produkten någonsin det team som utvecklat den. Detta leder till en reflektion kring att organisationer behöver anpassa sin agila projektmetodik till sin egen kontext.

Dela i sociala medier