Uppsatspriset 2020: Finalister!

I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling har inför 2020 års pris inkommit åtta uppsatser från inte mindre än sju olika lärosäten. Det gör tävlingsjuryns arbete spännande och lärorikt, men också svårt då uppsatserna samtliga är av hög kvalitet.

Juryn har dock enats om att välja ut två av uppsatserna till en finalomgång, där de läses och värderas av både forskningsutskottets ledamöter och ytterligare andra akademiledamöter. Vinnaren presenteras vid Akademiens årssammankomst. De uppsatser det handlar om är de följande, utan någon inbördes ordning:

Sara Lundgren och Tove Lundqvist, Linköpings Universitet

Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen. Den agila projektmodellen har under de senaste två decennierna vuxit fram som en utmanare till den traditionella vattenfallsmodellen. En av de stora skillnaderna är att i det agila arbetssättet involveras kunden kontinuerligt. Frågan är då vad som händer med överlämningen av den sista versionen av produkten, när utvecklingen är färdig? Detta studeras genom en flerfallstudie inom banksektorn, där storbanker och nischbanker undersöks.

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur överlämningen av de slutliga projektresultatet i agila projekt ser ut på svenska banker. Vidare undersöker studien om överlämningen skiljer sig mellan banker med olika agility mognad samt vilka konsekvenser som kan uppkomma i samband med överlämningen

Studien resulterar i slutsatsen att en överlämning av en slutlig produkt i agila projekt inte genomförs på ett formellt sätt, i synnerhet lämnar aldrig ansvaret för produkten någonsin det team som utvecklat den. Detta leder till en reflektion kring att organisationer behöver anpassa sin agila projektmetodik till sin egen kontext.


Charlott Kapic, Kungl Tekniska Högskolan

Managing the agile scalability to implement agile project portfolio management. To deal with external changes, organizations are increasingly focusing on agility as a way to gain new forms of competitive advantage. The benefits of agile methods at the team level has inspired the use of agile practices at a larger scale, all the way up to the portfolio level. Project portfolio management (PPM) connects the strategy of the organization with the distribution of resources across projects in the portfolio. There is little empirical evidence on the agile methods performed in PPM, thus of interest to study. Due to the high complexity at the portfolio level, it becomes increasingly difficult to scale agile methods.

This thesis is based on a single-case study within the automotive industry to gain a better understanding of how a mature automotive company can manage the agile scalability to become more agile in their project portfolio management. An abductive approach was applied with gathering methods comprising interviews, documents and observations. The results of this thesis highlight the major deficiencies with the case company’s current PPM, as well as their performance in scaling agile.

Dela i sociala medier