Utmärkelsen Årets Projektledare 2022 har idag tilldelats Beatriz Espinosa Arronte

Beatriz har lett projektet Självkörande elektriska bussar, Scania CV AB 

Beatriz Espinosa Arronte byggde tidigt ett starkt och effektivt team, vilket var en extra utmaning eftersom alla i projektet tidigt ställde om till 100% distansarbete i och med pandemin. Projektorganisationen (ca 200 personer) hade en väldigt hög tvärfunktionalitet, samt olika strukturer, kulturer och arbetssätt både inom och utanför Scania. Med sitt mindset “vi kan inte misslyckas, vi måste hitta ett sätt att nå målen” i kombination med sin entusiasmerande personlighet, har Beatriz tagit fram nya sätt att ta sig framåt mot målen och lyckats få projektet att leverera resultat på rekordtid, utan att tappa fokus på kvalitet eller långsiktigt perspektiv för Scania. En viktig framgångsfaktor har varit Beatriz mycket proaktiva arbete i att identifiera beslut som skulle komma att behövas och sedan säkrat att projektet fått rätt beslut, på rätt nivå och i rätt tid.

Intervju med vinnaren på svenska och på engelska.

Projektakademiens motivering:

Med en ständig strävan att systematiskt vända nackdelar till fördelar, och genom att kontinuerligt utmana befintliga arbetssätt, så har Beatriz med ett visionärt ledarskap lyckats utveckla och leverera resultat på rekordtid. 

Med en stark övergripande vision och fokus på värderingar samt Scanias kärnvärden lyckades Beatriz entusiasmera projektmedlemmarna i både med- och motgångar.  

Beatriz Espinosa Arronte tar emot utmärkelsen Årets Projektledare på eventet Projektnäring den 18 november

Med sitt öppna, agila mind set och förståelse för helhet och affärsmässighet var Beatriz en viktig kugge i beslutet att nedmontera och styra om projektet. Detta ledde till en stolthet i projektorganisationen för allt som åstadkommits och ett utmärkt omhändertagande av resultaten som kommer att återanvändas också för andra autonoma fordonslösningar hos Scania.

Dela i sociala medier