Finalister Årets projektledare

Finalisterna för utmärkelsen Årets projektledare 2022 är nu klara! Lyssna på intervjuer med finalisterna, se länkar nedan.

Akademiens utskott för Årets projektledare arbetar kommande veckor med intervjuer och referenstagning innan det står klart vem som blir årets vinnare.

Fredrik Johansson

Nominerad för projektet ”Torvåsenklustret”.

Intervju: https://youtu.be/L510Axl7JsA
Fredrik Johansson leder Torvåsenprojektet och är anställd på Ellevio som investerat ungefär en miljard kronor i en satsning som innebär en utbyggnad för vindkraft. Fredriks projektledning har karakteriserats av omfattande och gediget säkerhetstänk, med bra pedagogik för att få alla projektdeltagare att inse vikten av högt säkerhetsfokus och omfattande riskmanagement. Han har också tagit stort ansvar för att skapa samordning, fått olika aktörer att lära känna varandra och kommunicera vilket underlättat när problem uppstått. En framgångsfaktor för Fredrik som projektledare har varit att han under projektet planerat noggrant, hållit en tät dialog med projektets nyckelaktörer samt arbetat på ett innovativt sätt med risk management.

Beatriz Espinosa Arronte

Nominerad för projektet ”Självkörande elektriska bussar”.

Intervju: https://youtu.be/OYZWlB45CgU
Beatriz Espinosa Arronte byggde tidigt ett starkt och effektivt team, vilket var en extra utmaning eftersom alla i projektet tidigt ställde om till 100% distansarbete i och med pandemin. Projektorganisationen (ca 200 personer) hade en väldigt hög tvärfunktionalitet, samt olika strukturer, kulturer och arbetssätt både inom och utanför Scania. Med sitt mindset “vi kan inte misslyckas, vi måste hitta ett sätt att nå målen” i kombination med sin entusiasmerande personlighet, har Beatriz tagit fram nya sätt att ta sig framåt mot målen och lyckats få projektet att leverera resultat på rekordtid, utan att tappa fokus på kvalitet eller långsiktigt perspektiv för Scania. En viktig framgångsfaktor har varit Beatriz mycket proaktiva arbete i att identifiera beslut som skulle komma att behövas och sedan säkrat att projektet fått rätt beslut, på rätt nivå och i rätt tid.

Per Grundh

Nominerad för projektet ”SEB Apple Pay”.

Intervju: https://youtu.be/L6jVO74la0k
Per Grundh ledde projektet ”SEB Apple Pay”, som innebar att implementera Apple Pay inom hela SEB-koncernen. Han har genomgående sett till att undanröja hinder och säkerställa leveranser och samtidigt kommunicera med samtliga deltagare i projektet vilket har varit nyckeln för en framgångsrik projektleverans. Per beskrivs av medarbetarna som en person med stor personkännedom och kommunikationskunskap som skapat ett bra samarbetsklimat för alla i projektet. Pers erfarenhet, kompetens, och förmåga att leda projekt agilt i bankmiljön framhävs också som en viktig framgångsfaktor.

Dela i sociala medier