Uppsatspriset 2024: Vinnarna

Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling har inför 2024 års pris inkommit 13 uppsatser från fyra olika lärosäten. Det gör tävlingsjuryns arbete spännande och lärorikt, men också svårt då uppsatserna samtliga är av hög kvalitet. Juryn har dock enats om en vinnare, som erhåller sitt pris vid Akademiens årssammankomst den 26 april 2024:

Oskar Aazar och Simon Gamdrup, Kungl Tekniska Högskolan

Managing Multiple Project Management Information Systems: A Case Study of a Swedish Manufacturing Company.

Svenska ProjektAkademiens uppsatspris 2024 går till Oskar Aazar och Simon Gamdrup, Kungliga Tekniska Högskolan, för deras examensarbete i Industriell ekonomi och organisation med titeln ”Managing multiple project management information systems: A case study of a Swedish manufacturing company.

Uppsatsen behandlar informationssystem i projektledningssammanhang, och fokuserar på vad det innebär att i ett företag tillämpa flera olika sådana system samtidigt. Resultaten av studien påvisar att närvaron av flera informationssystem innebär ett flertal utmaningar, såsom inkonsekvent data, dubbelarbete, negativ påverkan på användarupplevelsen och svårigheter att hantera komplexiteten i systemmiljön. Studien identifierar även flera potentiella fördelar, såsom ökad funktionell flexibilitet, anpassningsbarhet och förbättrad övervakning av projektens framsteg. Författarna rekommenderar att organisationer noggrant överväger sin strategi för projektledningssystem med avseende på integrationen av olika system, samt att projektteamen behöver utbildas för att använda systemen som avsett.

Studien är av hög relevans för projektledning som praktiskt och teoretiskt fält. Den är ambitiöst upplagd kring en djupgående fallstudie, och är väl förankrad i aktuell forskning på området. Uppsatsen är välskriven och håller hög klass i samtliga delar.

Dela i sociala medier