Årets projektledare 2014

Motorindustrin får dubbla vinnare vid prestigefylld prisutdelning
När utmärkelsen Årets Projektledare 2014 skulle delas ut på fredagen fick de över 200 deltagarna på Projektnärings höstträff en överraskning. Svenska ProjektAkademien utsåg nämligen två vinnare, som båda har drivit stora viktiga projekt för svenska motorindustrijättar. Projektledarna Göran Östling från Scania och Jan-Erik Larsson från Volvo Cars delar i år på priset.

Göran Östling från Scania har i sitt projekt tagit fram en motor som möter EU:s nya hårda utsläppskrav, som trädde i kraft den 1 januari 2014. Kraven var högt ställda – den tillåtna utsläppsmängden sänktes till nivåer som inte ens var mätbara för tio år sedan. Här är ett utdrag ur Svenska Projektakademiens motivering:

”Göran har varit en synlig och entusiasmerande projektledare som kombinerat helhetsperspektivet med detaljkunskap. Görans proaktiva och handlingskraftiga projektledarskap med mottot ”hellre idag än imorgon” och ”kryp själv runt i leran” har gjort resultatet mycket lyckat och starkt bidragit till att Scanias arbete med utvecklingen av de nya motorerna blivit så framgångsrikt.”

– Jätteroligt för mig och ett erkännande för hela Euro 6 projektledarteamet och alla på Scania som varit involverade. Detta visar på Scanias styrka och gör att alla som varit med i Euro 6-projektet kan känna stolthet, säger Göran Östling.

Torbjörn Wenells intervju med Göran Östling återfinns här!

Jan-Erik Larsson projektledde Volvo Cars framgångsrika byte av drivlinor efter att man i 10 år varit beroende av Ford för att utveckla och leverera drivlinor. Projektet överträffade målen och gjorde Volvo världsledande inom låg bränsleförbrukning och prestanda. Här är ett utdrag ur Svenska ProjektAkademiens motivering:

”Jan-Erik lyckades med att både vara lyhörd för och plocka in innovativa lösningar, trots ett mycket tidspressat läge. Han koordinerade framgångsrikt samarbetet mellan de många nya medarbetarna och de mer erfarna konstruktörerna som kunde mycket om motorer. Resultatet för teamet blev ett arbetssätt som var konstruktivt och tillät mycket snabba konstruktionsiterationer. Genom sitt ledarskap lyckades Jan-Erik vända skutan och bygga en trovärdig strategi, taktik och leveransanda som i kombination med ett stort hjärta skapade ett projekt och team som höll hela vägen.”

Så här säger Jan-Erik Larsson själv om utmärkelsen:

– Det känns väldigt omtumlande och på gränsen till osannolikt. Jag tar emot detta pris som en representant för hela projektet, inklusive alla medarbetare på PT, inköp, Skövde motorfabrik och många, många fler. Det är bara genom ett mycket starkt tvärfunktionellt arbete och ledningens engagemang som vi kunnat uppnå detta fantastiska resultat, och jag vill passa på att tacka alla som på något sätt hjälp till. Stort tack!

Läs Torbjörn Wenells intervju med Jan-Erik här!

Mer information
Mer information om vinnarna finns på Svenska ProjektAkademiens hemsida samt på Projektnärings hemsida. Bifogat till pressmeddelandet finns bilder på båda vinnarna.

Om Svenska ProjektAkademien:
Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets Projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Bedömningen görs efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet. Svenska ProjektAkademien främjar utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. Bland akademiens ledamöter finns tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig verksamhet, universitet och högskolor.