Uppsatspriset 2017: Vinnarna!

Vinnarna av Svenska ProjektAkademiens uppsatspris 2017:

Edgaras Rakevičius och Louis Auzias

Edgaras Rakevičius & Louis Auzias.

Fotograf: Thomas Uhlin

    I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling har inför 2017 års pris inkommit 13 uppsatser från inte mindre än åtta lärosäten. Det gör tävlingsjuryns arbete spännande och lärorikt, men också svårt då uppsatserna samtliga är av hög kvalitet.

Edgaras Rakevičius och Louis Auzias, Linköpings Universitet, erhåller Svenska Projektakademiens pris för bästa C/D-uppsats med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag 2017. Uppsatsen, The process of knowledge integration: A case study of a change project, syftar till att studera kunskapsintegration som ett processuellt fenoment över projektets livscykel. Baserat på aktuell forskning om kunskapsintegration studerar man mekanismer och managementutmaningar som är aktuella i i fyra olika teamprocesser. Man visar på ett mycket väl underbyggt sätt hur de olika processerna går till i de olika teamen, och finner att kunskapsintegrationen över tid både beror av vllka utmaningar som dyker upp och hanteras, och av hur relationerna mellan aktörerna förändras. Detta kan i inte oväsentlig utsträckning påverkas av management. Uppsatsen är mycket välskriven, nära forskningsfronten och ambitiöst upplagd i alla delar.

Edgaras Rakevičius och Louis Auzias, Linköpings Universitet. Knowledge integration is rather a new and not fully explored concept in business management. However there are many scholars, who have researched knowledge integration in recent decades. This thesis is conducted in order to draw attention towards knowledge integration and its processual phenomena.  The interest of this research is to find out how does the knowledge integration process change during the evolution of project. The thesis is well written, well aligned both to current research frontiers and practical needs and a showcase of impressive methodological and analytical abilities.

Dela i sociala medier