Uppsatser sökes! Svenska Projektakademiens uppsatstävling 2024

Vi efterlyser uppsatser till Svenska ProjektAkademiens uppsatspris, för C- eller D-uppsatser (el motsv) som godkänts eller kommer att godkännas vid svenskt lärosäte under 2023 eller januari 2024. Uppsatser som är lämpliga för tävlingen skall i vid mening belysa frågor av relevans för projekt, projektledning och projektbaserade företag.

Det handlar således om ett relativt brett kunskapsområde där beröringspunkten till temat projekt är det centrala. Det finns ingen begränsning till några specifika akademiska ämnen eller forskningsfält.

Läs mer om uppsatspriset och hur man nominerar här.

Deadline för 2024 års uppsatspris är den 31 januari 2024, vilket innebär att uppsatsen normalt skall ha godkänts vid ett svenskt universitet eller högskola under perioden januari 2023 – januari 2024. Alla uppsatser som skickas in deltar automatiskt i tävlingen. Uppsatserna kan vara skrivna på svenska eller engelska och vara författade av av såväl svenska som utländska studenter.

Dela i sociala medier