Nominering till Årets projektledare

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet. För fullständiga kriterier och nomineringsblankett, se nedan på denna sida.

Nomineringen av kandidater till Årets Projektledare 2019 har startat. Nominering gör man genom att skicka in en motivering där hänsyn tagits till kriterierna och skicka den till någon av personerna i utskottet. Det räcker med 1-2 A4-sidor. Slutdatum för nomineringar till 2019 års pris är den 15 september 2019. Därefter vidtar en urvalsprocess där vi kommer kontakta de personer som skickat in nomineringen. Årets Projektledare 2019 kommer offentliggöras på Projektnäring den 15 november.

Läs mer

Dela i sociala medier