Minnesord Sven-Olof Hökborg

Svenska Projektakademiens ledamot Sven-Olof Hökborg har avlidit i en ålder av 83 år. Närmast sörjande är bonusdottern Alexandra med familj.

Sven-Olof blev tidigt fascinerad av flyg. Han började segelflyga som 15-åring och sökte som flygande officer till Flygvapnet. Han sökte sedan till flygingenjörskåren. Det innebar studier till civilingenjör på KTH. Sven-Olof skickades till USA som biträdande flygattaché där han tog en Master of Science i Systems management. Sven-Olof hade också en examen med företagsekonomisk inriktning från Stockholms universitet, dvs. totalt tre akademiska examina.

Under många år bedrev Sven-Olof såväl militär som civil flygtjänst. Han flög mer än 6000 timmar i ett stort antal olika militära och civila typer. Den längsta civila flygningen var en ensamflygning, med endast två mellanlandningar, från Bromma till Washington D.C. i sin egen tvåmotoriga Piper Twin Comanche.

Den 30 juni 1982 undertecknades avtalet avseende typutveckling av JAS 39 Gripen mellan Industrigruppen JAS och den statliga beställaren, Försvarets materielverk. Avtalet innehöll flera innovationer avseende projektledning, vilka präglades av Sven-Olofs insatser. Inom FMV vidareutvecklades beställarens projektledning av JAS-projektet, avseende såväl metoder som personal.

År 1988 utnämndes Sven-Olof till Generalmajor. I en granskningsrapport från 1996 bedömde Riksrevisionsverket (RRV) att avrapporteringen till regeringen skett på ett rättvisande sätt och i enlighet med gällande rutiner. Från industrins sida har man för RRV påpekat att FMV hade ett bättre samlat grepp om tid, ekonomi och teknik än vad man hade inom industrin. Sven-Olof utsågs till Årets projektledare år 1998, bl.a. för sin förmåga att få genomslag för och tillämpa nya tankar för ledning av omfattande och komplexa projekt. Han blev därefter invald i Svenska Projektakademien där han medverkat som en uppskattad ledamot i många år.

Dela i sociala medier