Finalisterna för utmärkelsen Årets projektledare 2023 är nu utsedda!

Akademiens utskott för Årets projektledare arbetar kommande veckor med intervjuer och referenstagning innan det står klart vem som blir årets vinnare.

Mikael Hemmingsen

Nominerad för sin roll som projektledare i uppförandet av Mathems nya logistikanläggning i södra Stockholm.

Målet med projektet var att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö, ett stort fokus på hållbarhet samt skapa förutsättningar för en effektiv lagerdrift. Det är en komplex anläggning belägen på en utmanade tomt, vilket gjorde att planerings- och projekteringsarbetet fick ändras vid flera tillfällen. Projektet pågick också under en pandemi, vilket i sig var en utmaning ur flera aspekter, och resultatet bidrog till att företagets verksamhet fått ett lager som är i framkant både utifrån miljö och automation.
Framgångsfaktorn för projektet var vision att skapa en attraktiv arbetsplats, där det fanns ett stort fokus på att skapa medarbetartrivsel via inredning och närhet till kollektivtrafik. I arbetet med visionen har projektledaren varierat sitt sätt att bjuda in till deltagande, stärka kommunikationen samt för att konkretisera och synliggöra nya och innovativa idéer. Dessutom fanns det ett fantastiskt team, både på Mathem och hos Logistic Contractor (byggentreprenören) som jobbade tillsammans med att lösa de utmaningar som dök upp.

Emma Kilstedt

Projektledare på Mercodia AB i Uppsala och är nominerad för projektet ”MBeads” som syftade till att ta fram den första produkten i en ny produktlinje baserad på en ny teknologiplattform på företaget.

Målet var att ta fram en produkt redo för lansering baserad på en, för företaget, ny teknologiplattform. Utmaningen var att under kort kalendertid hinna sätta konstruktionen genom effektiv produktutveckling, föra över produkten i produktion, tillverka en första pilotskaletillverkad batch samt verifiera dess prestanda inför lansering.
Den viktigaste framgångsfaktorn var att teamet var mycket välfungerande. Aktiviteter genomfördes i enlighet med plan och att det som skulle levereras löpande i projektet levererades i tid och med god kvalitet. Detta gjorde att projektarbetet gav i fina resultat! Stämningen i teamet var genomgående mycket god, alla stöttade varandra och vi såg oss inte som enskilda individer utan som ett team som tillsammans skulle leverera en produkt redo att lanseras på utsatt tid.

Rickard Renström

Framtagande och leverans av AstraZeneca Covid-19 vaccin

Under vintern 2020 hade Oxford University tillsammans med ett antal samarbetspartners tagit fram ett covid 19-vaccin som befann sig i klinisk prövning. För att etablera en storskalig produktion på kort sikt etablerades ett icke vinstdrivande licensavtal mellan Oxford University och AstraZeneca i april/maj 2020. Projektet var framgångsrikt, AstraZeneca levererade de första doserna i december 2020 och vaccinet godkändes för användning i januari 2021. Ungefär ett år senare hade AstraZeneca levererat mer än tre miljarder doser vaccin globalt och räddat fler än sex miljoner liv, enligt en fristående analys baserad på data från Imperial College som publicerades i The Lancet.
Framgångsfaktorn i projektet var ett tydligt och meningsfullt mål som fick samtliga att jobba tillsammans för att lösa uppgiften. Det var även ett kompetent och högpresterande team som bidrog, och ett stort engagemang och ägarskap från högsta ledningen.

Dela i sociala medier