Årets projektledare är utsedd!

Vinnaren Ingela Ekebro. Foto: Bosse Hedman

Årets Projektledare är utsedd! Vinnaren heter Ingela Ekebro och presenterades på Projektnäring den 15 November.

Projekt Helios var ett åtta-miljarders projekt för att bygga en ny massafabrik i Timrå. Det bestod av totalt 13 delprojekt, varav 9 för själva anläggningen och 4 för marknad, kvalitet, vedförsörjning och verksamhetstillstånd. Projektledningsgruppen bestod av ca 150 personer varav ca 40 från SCA. Ingela var ytterst ansvarig från förstudien, som startade 2014, till genomfört projekt och uppstart 2018. Projektet lyckades leverera på tidplan, inom budget, utan allvarliga olyckor och uppstartakurvan följs.

Dela i sociala medier