Årets Projektledare: Kandidater!

PRESSMEDDELANDE 2015-10-22

De kan bli Årets Projektledare 2015!

Svenska ProjektAkademien har nu nöjet att presentera fyra nominerade finalister som kan vinna utmärkelsen Årets Projektledare. Per Rydberg har sett till att järnvägstunneln genom Hallandsåsen kan öppna och Richard Knutsson har drivit ett stort gränsöverskridande EU-projekt mot biologiska terrorhot. Pether Wallin har levererat en världsunik testanläggning för trafiksäkerhet och Richard Eklind har bidragit starkt till att en bank lyckats etablera ett effektivt inlåningssystem. Valet blir svårt, men en vinnare kommer presenteras på Projektnäring 20 november!


Per Rydberg, Hallandsåsen

Historien om tunneln genom Hallandsåsen känner ni till. Bygget påbörjades 1992 men fick sen stoppas 1997 efter grundvattenläckage för att återupptas 2003. Det inte lika många känner till är att projektchefen Per Rydberg under 6 intensiva år sett till att tunneln kan öppna för trafik i december 2015.

Per Rydberg har mellan 2008 och 2014 lett Trafikverkets Projekt Hallandsåsen hela vägen in i mål. Han har med sin strukturerade ledarstil styrt mot målet att färdigställa projektet 2015 till en kostnad av 10 500 Mkr i 2008 års prisläge. Tågtrafiken kommer börja gå i tunneln i december 2015.

För att lyckas med detta komplexa projekt har Per aktivt samverkat med entreprenörer och leverantörer och utvecklat Trafikverkets organisation och medarbetare. Det har han gjort genom målstyrning och effektiv delegering. Per har verkat för en stor öppenhet mot omgivningen, vilket lett till ett ökat förtroende för både projektet och Trafikverket i stort. Han har bidragit till att få fram nya tekniska lösningar för att klara höga vattenflöden och det höga vattentryck som tunneln utsätts för. Han har satt miljöfrågorna och arbetsmiljösäkerheten i främsta rummet, vilket har smittat av sig till andra liknande projekt på Trafikverket och i branschen. Naturen har dessutom återhämtat sig som Trafikverket förutspådde och som nu kontinuerligt följs upp.

Se videointervju med Per här.


Richard Knutsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Med stor diplomatisk talang och mycket engagemang har projektledaren Rickard Knutsson förbättrat EU:s förmåga att bekämpa biologiska bioterrorhot. Projektet AniBioThreat har varit ett stort och komplext brobygge mellan 8 europeiska länder. Idag är det en förebild för andra gränsöverskridande projekt mellan olika discipliner och kulturer.

Målet för projektet AniBioThreat har varit att förbättra EU:s förmåga att bekämpa biologiska bioterrorhot.Projektet har implementerat EU CBRN Action plan som går ut på att förebygga, upptäcka, ha beredskap och försvar mot dessa. Det här har varit ett unikt projekt genom sitt brobygge mellan olika discipliner som säkerhet och forskning inom human- och djurhälsa, blåljusmyndigheter och tullverket.

Projektet omfattade partners i åtta länder: Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ungern, Danmark, Italien och Sverige som var koordinator. Bland annat ansvarade Rickard för övningar, workshops, studiebesök, utbildning, forskning och doktorandprojekt. Han arrangerade årliga möten med hela projektet och där emellan möten inom varje arbetsområde. Det levererades också 18 projektrapporter – en från varje delprojekt.

Rickard har med stor diplomatisk talang, hög kompetens i sakfrågor och intresse för samarbete nått utmärkta resultat. Bland annat har ett flertal forskare doktorerat och nya samarbeten har etablerats genom projektet. Forskningen har kommit till direkt nytta i Sveriges beredskap och hantering vid potentiella hot om bioterror. Nya nätverk och samarbeten har etablerats på lokal, regional och internationell nivå. Projektet fick också en stor artikel publicerad i tidskriften Biosecurity and Bioterrorism.

Se videointervju med Richard här.


Pether Wallin, AstaZero

Fyra månader innan beräknat stod en av världens modernaste anläggningar för test av aktiva trafiksäkerhetssystem färdig. Mycket tack vare projektledaren Pether Wallin som med sitt nytänkande och agila ledarskap tog projektet hela vägen från idé till en färdig anläggning och med en helt ny organisation.

Projektledaren Pether Wallin levererade en komplett testanläggning utanför Borås för tester och prövningar för att kontrollera aktiva trafiksäkerhetssystem, fyra månader före tidsplanen och inom budgeten på 500 MSEK.

På ett år och åtta månader lyckades Pether med finansiering, specifikation, upphandling, markköp och byggnation parallellt med att bygga upp organisationen. Han har med stor skicklighet lett och strukturerat arbetet. Den nya organisationen bygger på informellt ledarskap med stort fokus på medarbetarnas egna initiativ och beslut.

AstaZero utvecklar unika miljöer för trafiksäkerhetsforskning inom framtidsområdet aktiv säkerhet, där myndigheter, akademi, forskningsinstitut och industri tillsammans skapar en konkurrenskraftig utveckling. Bolaget ägs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers. De stöds bl.a. av AB Volvo, Volvo Personvagnar, Test Site Sweden, Autoliv, Scania, Vägverket, Västra Götalandsregionen, Vinnova och EU.

Se videointervju med Pether här.


Richard Eklind, One Agency

Richard Eklind kom som projektledare in med minimal tidigare bankerfarenhet och genomförde förändringar och förbättringar som skapat stort affärsvärde för en stor internationell bank. Han implementerade framgångsrikt processer och systemstöd för ett inlåningssystem. Han gjorde det dessutom klart under budget. Därtill har han nu bidragit till en lyckad sammanslagning av två stora internationella banker.

Richard Eklind har under ett år drivit ett stort bankprojekt för inlåning av kapital där flera länder har varit involverade. Han har haft det övergripande ansvaret för ett system som sköter hela inlåningen till banken (deposit). Produkten har blivit en succé och gått från några 1000 till långt över 100 000 kunder i tre länder. Detta har varit ett projekt med både kulturella och tekniska utmaningar.

Richard har bidragit med stor kreativitet, ansvarstagande och spridande av energi. Flera projektmedlemmar menar att Richard delar med sig av kunskaper och erfarenheter på ett djupare plan än de flesta människor. Han har gjort detta genom att förenkla sättet att hantera problem och utmaningar som uppkommit.

Richard får människor med sig, löser konflikter, är orädd och vågar se sanningen i vitögat. Han tar alltid ansvar och får med stort hjärta med sig människor på alla nivåer.

Se videointervju med Richard här.


Vem som vinner priset avslöjar Svenska ProjektAkademien på Projektnäring 20 november.

Om Svenska ProjektAkademien:

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets Projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Bedömningen görs efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet. Svenska ProjektAkademien främjar utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. Mer om akademien och tidigare vinnare kan du läsa här.

Kontaktperson:

Britt-Marie Rydén, Svenska ProjektAkademien
072-508 2190, Britt-Marie.Ryden@mpa.se

Dela i sociala medier