Årets Projektledare 2008

Årets projektledare 2008 – Bengt Eveby

Svenska ProjektAkademien har tilldelat Bengt Eveby, tävlingsgeneral för skidskytte-VM i Östersund 2008, utmärkelsen Årets Projektledare 2008. Bengt tilldelas utmärkelsen för sitt utomordentliga sätt att planera och leda genomförandet av VM-tävlingarna så att det blivit ett evenemang i absolut världsklass. ”Det går inte att göra bättre” enligt internationella skidskytteförbundet!

Juryn skriver i sin motivering: Bengt Eveby har med personligt mod och nytänkande genomfört skidskytte-VM till att bli Sveriges största vintersportevenemang utomhus hittills i historien. Han har varit en stark ledare driven av en passion för uppgiften att göra det bästa VM:et någonsin. ”Det blev en folkfest, hela staden levde upp” enligt Magdalena Forsberg, ledamot i honnörskommittén.

Om ledarskapets utövande: Bengt Eveby är en stark och klok ledare. Han har på ett ödmjukt och inspirerande sätt skapat en laganda där alla kände sig delaktiga.  Han är bra på att delegera och har låtit sina medarbetare få stor konstnärlig frihet att infria målet med det bästa VM:et någonsin. Hans förmåga att informera var en avgörande framgångsfaktor i en organisation med 900 volontärer och ett stort antal sponsorer. Bengt är trygg i sin ledarroll och har förmåga att se såväl helhet som detaljer.

Om nytänkande i projektarbetet: Projektet kännetecknades av starkt nytänkande inom olika områden. Genom ett processtänkande sattes besökaren i centrum – hur skulle han/hon mottas på flygplats och bemötas genom hela vistelsen?  Bengt skapade både logotyp och slogan för evenemanget och med en kreativ annonskampanj, där svenska landslaget lanserades som hjältar från en actionfilm, erhölls en medial uppmärksamhet som fått respekt och internationell erkännande.

Ett pedagogiskt samarbete med gymnasie- och grundskolorna innebar att 4000 elever och deras föräldrar engagerades i evenemanget.

Hela projektet miljödiplomerades via Håll Sverige rent. Miljön var en av många vinnare vid 2008 års skidskytte-VM.

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen till personer som har främjat utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. ProjektAkademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. Bland akademiens ledamöter finns tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig verksamhet, universitet och högskolor.

Ladda ner intervju med Bengt Eveby publicerad i Projektvärlden