Årets Projektledare 2004

Årets projektledare 2004

Andres Jallai Årets Projektledare 2004
Lokaliseringen av den nedskjutna DC3:an

Svenska Projektakademien utser Andres Jallai till Årets Projektledare 2004. Andres var projektledare för gruppen som lokaliserade den svenska DC3:an som 1952 sköts ned över Östersjön. Denna uppgift har tidigare ansetts vara omöjlig, staten har till exempel letat i mer än 50 år utan att lyckas.

Andres har genomfört projektet helt ideellt på sin fritid, parallellt med sitt arbete som flygkapten och ställföreträdande chefspilot på SAS.

Andres har löst uppgiften genom noggrann planering, tålamod, ifrågasättande och uthållighet. Hans ledarskap karaktäriseras av låg profil, ärlighet, högt i tak med utrymme för konflikter och misslyckande samt beslutsfattande i konsensus. Han har också visat förmåga att successivt kraftfullt utveckla sitt eget ledarskap. Medarbetarna i projektet är noggrant utvalda av Andres och han har utnyttjat varje individs kompetens på bästa sätt.

Drivkraften för Andres har varit att få vetskap om vad som egentligen hände det nedskjutna planet 13 juni 1952, för att kunna berätta sanningen om en händelse under kalla kriget, en viktig del av vår nuttidshistoria.

Projektet har pågått under fem år med som mest 40 personer involverade, många av dessa ideellt arbetande. Under perioden genomfördes 3 dykarexpeditioner på 2-4 veckor vardera.

Projektet har sponsrats av Carl Douglas och Marin Mätteknik.

Svenska Projektakademien offentliggjorde utnämningen av Andres Jallai i samband med Svenskt Projektforums konferens Projekt -05. Utmärkelsen delades ut vid Akademiens högtidsmöte i januari 2005.

Läs Torbjörn Wenells intervju med Andres Jallai