Årets Projektledare 2003

Årets projektledare 2003

Hans Christian Kolsum, SAS har av Svenska ProjektAkademien utnämnts till Årets Projektledare 2003. Han har ansvarat för introduktionen av 4 olika flygplanstyper av modellen Airbus, ett projekt som har blivit en succé inom SAS och som resulterat i många nöjda kunder och andra intressenter.

Projektet, som utförts i internationell miljö med hög komplexitet med hänsyn till uppgift, teknik och projektförlopp, har genomförts enligt uppsatta mål för alla flygplanstyper. Detta har skett på utsatt tid, till rätt kostnad och till förväntad kvalitet.

Hans Christian har med stor integritet, engagemang och ett humanistiskt ledarskap fått projektteamet att lösa problemen inom teamet utan att delegera uppåt.

HC:s förhållningssätt har gjort att risker har neutraliserats i ett tidigt skede och att resultatet överträffat förväntningarna hos beställarna.

Genom att organiseringen av projektet har baserats på linjens processer och ansvar blev projektavslutning enkel när en naturlig mottagare fanns etablerad för varje definierad funktion.

Viktiga faktorer och bakgrundsdata
· Fyra flygplanstyper; A321-200, A330-200 (British Midland), A330-300, A340-300

· Investeringen motsvarar ca 14 Miljarder SEK

· Projektet påbörjades 1999 och avslutades 2002

· Stor geografisk spridning med hela världen inblandad och många olika kulturer, ca 10 000 personer i SAS organisation berörs.

· Omfattningen innebar att hela SAS organisation engagerades; Technical, Operations, Ground, Business System och Information

· Ca 250 medarbetare inom tre divisioner i tre skandinaviska länder ingick i projektgrupperna

· Utbildning och ”familarization” för alla berörda medarbetare inom alla funktioner

· Manualer och formella strukturer – inkl. myndighetsgodkännanden

· Utrustning och reservdelar i hela nätet

· Aktiv riskhantering. Riskerna ägs av projektmedlemmarna

· Tydliga beslutsvägar

· Generalist som projektledare, han började som teaterproducent

Läs Torbjörn Wenells intervju med Hans Christian Kolsum

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen till en person som har främjat utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. ProjektAkademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. Bland akademiens ledamöter finns tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig verksamhet, universitet och högskolor.