Årets Projektledare 1999

Årets projektledare 1999

När jag träffar Hans Carlstedt, av Svenska ProjektAkademien utsedd till Årets projektledare 1999, så är det i ett spännande kontorslandskap på Volvo Personvagnar.

“Här sitter hela projektorganisationen på ungefär 850 man tillsammans”, säger Hans. “Den fysiska samlokaliseringen har varit en förutsättning för vår framgång. Här finns våra egna anställda, våra konsulter och representanter för de viktigaste underleverantörerna. Vi skapar ett tvärfunktionellt utvecklingsarbete med möjlighet att hela tiden, allt efter behov, forma nya nätverk och grupperingar. Det här är ett av våra framgångskriterier!”

Hans är plattformsansvarig för P2, som är den “plattform” som S80 och senare V70 kom att byggas på. En plattform kan närmast liknas vid ett tekniskt program, som utgör basen för flera projekt, nya modeller, under en lång tid.

För S80, som var den första modellen från plattformen, var Hans också Teknisk Projektledare, vilket innebär att han både ansvarade för det långsiktiga programarbetet och tekniken i det mer kortsiktiga (40 månader!) S80-projektet. Hans räknar med att ca 15 000 personer varit inblandade i det projektet, innanför och utanför Volvo!

Dessutom, förutom allt långsiktigt och kortsiktigt, har han skapat en helt ny typ av projektorganisation – modulteam, som kan liknas vid delprojekt med mycket omfattande och stort ansvar.

“Det är nödvändigt att alla disciplinerna umgås”, säger Hans. “Med den här organisationen och vårt nya arbetssätt kommer alla med samtidigt – parallellt. Vi har också försökt se till att funktionerna är jämstarka, så att de kan samverka och göra de nödvändiga kompromisserna på lika villkor.”

Helhetssynen är viktig för Hans. “Det får inte bli knattefotboll, där alla springer där bollen är”, påpekar han. “Vi måste hela tiden se till att hålla bredden och vara heltäckande. Allt måste vara med. Vi får inte lockas att för starkt fokusera på akuta problem. Max en vecka får det ta att lösa problemet. Håller vi på längre tappar vi tempo och skapar andra och kanske värre problem längre fram. Att hålla tempot är viktigt för oss. Man måste hålla tidplan och vara i kapp hela tiden.”

“Du har sagt att det tvärfunktionella utvecklingsarbetet i de 12 modulteamen var en av framgångskriterierna. Finns det fler?” frågade jag. ” Kan du nämna fem faktorer till som har betytt mycket för er?” Hans tvekar inte en sekund. Vad som skapat och skapar framgång har han klart för sig.

“Teamarbetet med gemensamma mål, som vi jobbat fram och skapat tillsammans, är definitivt en faktor.

En annan är en kraftig coaching i alla led, men som naturligtvis måste sprida sig uppifrån och ned.

En tredje faktor är multilärandet. I ett så här långt projekt och med så många människor inblandade med olika kompetenser och erfarenheter, måste man lära sig av varandra. Man måste flytta kunskapen mellan individerna i nätverken, så att man skapar större förståelse för sina arbetskamrater och därigenom på ett bättre sätt kan hjälpa och stötta varandra.

Man måste våga ta samt skapa utmaningar. Att passera “ogjortsgränsen” – att spänna bågen är den fjärde faktorn. Man måste skapa den trygghet som behövs för att våga jobba i ett otryggt område!

Sen måste man också ha roligt och känna utmaningen utan att uppleva något “hot”. Man måste tycka att det är kul att utveckla bilar”, avslutar Hans uppräkningen.

Det är alltid spännande att möta skickliga yrkesmän. Hans är ett proffs och glädjen inom organisationen var stor när han utsågs till Årets Projektledare. När det blev klart att Hans skulle få utmärkelsen var han i Spanien och testkörde. Han kom hem tidigt en morgon och fick “order” på mobilen att direkt bege sig till kontoret. Där väntade hela projektorganisationen och överraskade den ovetande Hans med ett bubbligt firande.

Man måste alltid ta vara på chansen att fira i en projektorganisation!

Torbjörn Wenell

PRESSMEDDELANDE
Projektledarpris till Hans Carlstedt, Volvo, för styrning av bilprojekt Svenska ProjektAkademien har beslutat att tilldela civilingenjör Hans Carlstedt 1999 års pris som Årets Projektledare, främst för hans arbete som projektledare för Volvos nya stora plattform, där S80 projekterats och utvecklats som första bil.
Han har även varit teknisk projektledare för S80.
ProjektAkademien gör sitt val med hänsyn till i första hand ledarskapets utövande, resultat av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.
Vid stora och komplexa utvecklingsprojekt – Plattforms- och S80-projekten är troligen det största som genomförts i Sverige – där många olika interna och externa aktörer medverkar ansvarar projektledningen för att specificera dels produktens egenskaper och prestanda, dels de olika uppdragen eller beställningarna till alla inblandade. Carlstedts uppgift har alltså varit att jämka samman olika, många gånger konflikterande önskemål och krav på produkten samt att följa upp, koordinera och styra insatserna från interna och externa aktörer.
Carlstedt har också drivit utvecklingen av nya arbetssätt i projektledning inom Volvo. Han har varit den drivande kraften vid införande av s.k. modulteam, en utveckling som varit banbrytande och som nu står som modell för andra projekt och företag.
Hans Carlstedts omgivning karakteriserar hans ledarskap med att han är ett föredöme för sina medarbetare och att han lever som han lär. Han är ett gott exempel på hur man kan åstadkomma utomordentliga arbetsresultat i långsiktigt arbetet genom att leda i det tysta och utan strävan att framhäva sig själv.
Carlstedt framhålls som en person med mycket god förmåga att driva projekt på ett effektivt sätt mot avsedda resultat samt att därvid snabbt kunna identifiera och analysera problem och sedan vidta lämpliga åtgärder.
Personbilen Volvo S80 är ett utmärkt resultat av det genomförda projektarbetet. Resultatet av Carlstedts arbete finns tillgängligt på marknaden genom personbilen Volvo S80.
Bilen har fått ett gott mottagande bland såväl kunder som andra intresserade.
Hans Carlstedt är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola (CTH) i Göteborg.
Han har varit anställd på Volvo sedan 1970 och sedan 1980 i olika ledande befattningar. Priset kommet att delas ut av försvarsminister Björn von Sydow i samband med Akademiens årliga sammanträde, till minne av uppfinnaren Gustaf Dahléns födelse, den 30 november 1999.