Årets projektledare 2018

Jonas Anund Vogel, Projekt Live-in Lab, KTH.

Pristagare Jonas Anund Vogel

Att ta fram en forskningsplattform som sammanför företag, forskare, myndigheter och civilsamhälle i gemensamma tester och utvecklingsprojekt för byggbranschen, KTH Live-In Lab, är det som årets projektledare Jonas Anund Vogel har lett ifrån start till drifttagning.

Syftet och drivkraften för Jonas och projektteamet är att accelerera innovationstakten inom samhällsbyggnadssektorn. Med sin imponerande förmåga att hantera, kommunicera och respektfullt engagera många samarbetspartners har Jonas lyckats få alla att se vinning i den utvecklingen.

KTH Live-In Lab är en forskningsplattform som sammanför företag, forskare, myndigheter och samhälle i gemensamma tester och utvecklingsprojekt. Det görs i fysiska testbäddar med syftet att accelerera innovationstakten inom samhällsbyggnadssektorn.

”Visionen är att förbättra sättet vi bygger och använder byggnader på samt möjliggöra framtidens smarta och hållbara byggnader.”

Jonas är initiativtagare till projektet som blev verklighet när han fick sin tidigare arbetsgivare och Vinnova intresserade av att delta och delfinansiera det. Genom att använda verkliga situationer och på platser där människor faktiskt bor eller arbetar kan man testa ny teknik i samverkan istället för att experimentera med delarna i ett lab. Idag finns det fyra Live-In testbäddar och dessa finns på KTH, Einar Matsson koncernen, Akademiska hus och Nordic Choice hotels.

Projektet har omfattat ett helhetstänk där Jonas har deltagit i alla steg: planering, projektering och byggandet av en första testbädd på KTH campus. Där samlas nu in en mängd data om hur människor fysiskt rör sig, använder digitala och trådlösa lösningar, hur energianvändningen är och hur boendet kan göras mer flexibelt genom olika mobila lösningar för ex. våtrum, väggar, golv och tak. Där kan nu, tack vare hundratals sensorer, smarta system och lagringsmöjligheter, en mängd data om byggnader och dess användare samlas in och analyseras.

Det mest komplexa i projektet har varit att få med, driva och bibehålla forskarnas intresse genom hela projekterings- och byggfasen av testbädden, säger Jonas. Tack vare hans förmåga att engagera och föra konstruktiv dialog med många intressenter har projektet ändå utvidgats och det har tillkommit ytterligare tre olika testbäddar i olika typer av verksamheter.

Parallellt med själva testbäddarna har man även utvecklat en affärsmodell, som fungerar för både stora och små företag. Det gäller att se till helheten och koppla samman drift, teknik och ekonomi så att alla medverkade parter bidrar och också får vinning av samarbetet.

Jonas drivs av att få ihop olika discipliner och har fungerat som spindeln i nätet i projektet. Han har byggt upp ett stort förtroende hos olika grupper med bl.a. forskare, konsulter, materialleverantörer samt bygg- och installationsentreprenörer. Han är bra på att engagera och har också lyckats få in nya aktörer att vara med i processen utan att det försenar eller förstör det pågående projektet.

Även om Jonas gärna deltar i hela kedjan så vågar han samtidigt delegera ansvar i komplexa situationer och förbereda för att hantera nya idéer i befintliga projekt. Jonas är en reflekterande, uthållig, målfokuserad och ödmjuk person som drivs av en vision och vill något större. Han leder sitt projekt till framgång genom att bjuda in att delta, delegera till projektmedlemmar, genomföra många projektmöten, dokumentera bra styrdokument, skriva debattartiklar och lyfta fram olika intressenter. Kort sagt en mycket viktig framgångfaktor genom hela projektet har varit att lägga stort fokus på bra samarbetsformer inom projektet och med alla intressenter. Jonas avslutar med att ”jag har alltid velat ha en go känsla i projektet, utan stressande krav och med bra stämning”

FAKTA

  • Projekt Live-In Lab startade 2012 och studenter flyttade in i fyra testlägenheter i september 2018.
  • Resultatet är fyra testbäddar: Testbed KTH (bygglovsbefriad), Testbed EM (Einar Matsson-koncernen), Testbed AH (Akademiska Hus) och Testbed NCH (Nordic Choice Hotel).
  • I ett projekt förlagt vid KTH Live-In Lab kan man undersöka hur nya produkter och tjänster fungerar dels enskilt men även i ett fullt fungerande system.
  • Grundtanken är att data från projekt förlagda i KTH Live-In Lab ska vara öppen så att kommande projekt kan ta vid där föregående slutar, allt för att accelerera innovationstakten.
  • Hittills (nov-18) har det inkommit 36 intresseanmälningar att använda testbädden på KTH varav 24 har godkänts
  • Startade med en finansiering på 15MSEK från Einar Matsson-koncernen och Vinnova. Har sedan fått finansiering via olika samarbetspartners
  • Projektets omfattning är på KTH Live-In Lab är i dagsläget: – 64 industripartners involverade i olika grad – 10 forskargrupper på KTH och över 15 examensarbeten – Fler än fem kurser har använt KTH Live-In Lab som fallstudie – Pågående forskning tillsammans med Stockholms Universitet, Karolinska Institutet och Chalmers samt pågående samtal med Umeå Universitet, TU Delft, MIT, AIT, UTS Sydney och Max Planckinstitutet i Berlin.

Jonas Anund Vogel är civilingenjör inom Väg och Vatten och bedriver vid sidan av sin föreståndartjänst även doktorandstudier på KTH Energiteknik. Se filmen om Jonas!

För Svenska ProjektAkademien,

Britt-Marie Rydén, sammankallande utskottet för Årets Projektledare

Fotograf: Sven Antvik