Årets Projektledare 2017

 

Framtidens operationshus, byggt runt patienten – ett värmländskt föredöme i omvärlden!

Utmärkelsen Årets Projektledare 2017 går till:

Sven Olsson, projekt Operationscentrum, Landstinget i Värmland.

 

Sven Olsson med Svenska ProjektAkademiens diplom. Fotograf: Sven Antvik.

Att leda projektet med visionen: ”Framtidens operationshus, byggt runt patienten- ett värmländskt föredöme i omvärlden” har projektledare Sven Olsson gjort från start till mål. För sina insatser har han nu utsetts till årets projektledare 2017 av Svenska ProjektAkademien.
Resultatet är ett operationshus med ett helt nytt flöde och ett arbetssätt som helt fokuserar på patienten. Idag är 15 salar i drift och det genomförs ca 50 operationer varje dag. Totalt jobbar ca 150 personer i huset varav 80 dagtid på operationsavdelningen.
Projektet Operationscentrum är en om- och nybyggnation av operationscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad. Projektet startade i maj 2012, slutbesiktigades i november 2015 och första operationen genomfördes i april 2016. Resultatet är 28 000 nya och 7 500 ombyggda kvadratmeter som, trots mycket fokus på materialval och gestaltning, hållit sin tidplan och budget på 1,59 miljarder kr.

Sven har haft rollen som beställarens projektledare redan från start 2011 och har varit med hela vägen fram till färdig byggnad. Hans uppdrag har inneburit ett totalansvar, från inköp och samarbete med entreprenör till att verksamheten har kommit igång. Det har också omfattat att utbilda och förbereda verksamheten med nya arbetssätt och ny medicinsk utrustning.

Sven har genom sitt nytänkande på ett tydligt och konkret sätt fört in och använt sig av många förbättrade arbetssätt. Han har arbetat med en mycket hög grad av digitalisering. Ett konkret exempel är att endast digitala handlingar har använts. Alla kvalitetsronder och besiktningar har genomförts med digitala hjälpmedel vilket minimerat risken för missförstånd eller att något tappats bort. Ett annat exempel på den digitala arbetsmetoden är hur BIM (3D-modeller) har använts. Det har varit stor hjälp vid driftsättningen av huset, då allt i förväg kunnat visualiseras i 3D. Många försöker använda utökad digitalisering men Sven har verkligen använt detta hela vägen, ifrån ritbord till utförandet på byggarbetsplatsen.

Särskilt framgångsrikt, bland många bra arbetssätt att lyfta fram, är den tydlighet som Sven visat då han har styrt mötesstrukturen, beslutsvägarna och ägandeskapet för aktiviteterna inom projektet. Mantrat ”ViKlart” har etablerats och använts flitigt och det har varit en viktig del för samförstånd och kommunikationen, dvs. att bara för att jag förstår så är det inte självklart att alla andra parter tolkar på samma sätt.

Svens nytänkande har lett till att projektet, som första europeiska projekt, lyckats certifiera sig enligt LEED Healthcare Gold.

En annan viktig framgångsfaktor har varit öppenhet mellan olika intressenter. Under Svens ledning har det varit full insyn för bl.a. de ekonomiska förutsättningarna och partnerskap har drivits långt mellan entreprenörer och beställare. Det har varit ett utvecklande samarbete för hela produktionen.

Vid starten i de nya operationssalarna har verksamheten stött på en del problem som har påverkat den större visionen. Sven har, trots att det legat utanför projektets ramar, fortsatt att engagera verksamhetsrepresentanterna på ett aktivt sätt för den fortsatta förvaltningen av projektet. Vissa delar har kunnat mildras även om andra kvarstår, vilket bland annat härrör sig till organisatoriska frågor, vilket inte har kunnat påverkas inom projektets ramverk.

Svens ledarskap kännetecknas av följande beskrivning: jobba som ett lag mot samma mål, var tydlig och krångla inte till det, ta inga genvägar, ha en tydlig beslutsordning, bli färdiga, var lösningsorienterad och lyhörd, värna om helheten, ha kul.
Under hans ledarskap har målet uppnåtts ”Ett värmländskt föredöme i omvärlden”.

Se en podcast där Sven intervjuas här!

FAKTA

  • Projekt Operationscentrum startade i maj 2012, slutbesiktigades i november 2015 och första operationen genomfördes i april 2016.
  • Resultatet är 28 000 kvm nybyggnad och 7 500 kvm ombyggnad
  • Hållit sin budget på 1, 59 miljarder kr och t o m 50 miljoner under det.
  • Har som första europeiska projekt, lyckas certifiera sig enligt LEED Healthcare Gold.
  • Allt byggmaterial, installationer samt även utrustningen är registrerad enligt miljödatabasen Sunda Hus.
  • Projektets omfattning är: ny sjukhusentré, besöksparkering, parkeringsgarage 150 P-platser, 21 operationssalar, 2 hybridsalar, en infektionssal och snittsal, ny sterilcentral, uppvakningsavdelning, preoperativmottagning, operationsmottagning, smärtmottagning, endoskopiavdelning och administration för kirurgklinik.

Kontaktperson: 
Britt-Marie Rydén, Svenska Projekt Akademien 
072-508 2190, brittmarie.ryden@gmail.com