Sekretesspolicy

Svenska ProjektAkademiens sekretesspolicy

 

För att kunna hantera och administrera Svenska ProjektAkademien och dess verksamhet behöver akademien uppgifter om ledamöterna och även vissa uppgifter om personer som på ett eller annat sätt bidrar till att Akademien kan uppfylla sina mål och uppgifter.

Svenska ProjektAkademien ansvarar för säkerheten för personuppgiftsdata som lagras på hemsidan. Integritet är viktig och Akademien skall ha rimlig kontroll av den personligt identifierbara information som tillhandahålles Akademien . Akademien betraktar all information som är associerad med en persons namn som personligt identifierbar information. Akademien vare sig delar med sig eller säljer den personligt identifierbara informationen på hemsidan.
Om du har några frågor kring Svenska ProjektAkademiens sekretesspolicy eller hantering av personuppgiftsdata vänligen kontakta Tomas Gustavsson.