Zika-Viktorsson, Annika

Annika Zika-Viktorsson

Programansvarig, docent
VINNOVA

Stockholm

Telefon 08 – 473 3059

E-post annika.zika-viktorsson@vinnova.se

 

Docent vid KTH och programansvarig vid Vinnova, enheten för Produktion och material. Beteendevetare med arbets- och organisationspsykologi som huvudinriktning.

Har tidigare arbetat som enhetschef vid Vinnova samt utredare på fackförbundet Sif/Unionens samhällspolitiska enhet med ansvar för området Arbetsorganisation och ledarskap. Dessförinnan som organisationsforskare på KTH och på Stockholms universitets psykologiska institution. Har forskat om projektorganiserat arbete och multiprojektmiljöer ur ett medarbetarperspektiv.