Westerberg, Ulla-Britt

Ulla-Britt Westerberg

AstraZeneca

Mölndal

Telefon 00-000 00 00

Mobil 070-00 00 000

E-post ubwesterberg@gmail.com

Akademiens sekreterare 2009-2012

Har drygt 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin både inom marknadsföring och forskning. Min huvudsakliga specialisering är inom ledarskap och internationell projektledning. Andra områden som fått extra fokus är patenthantering, utvärdering av kontraktsföretag, överföring av projekt tilli Japan samt framtagning o genomförande av interna utbildningsprogram riktade till projektmedarbetare. Min bakgrund är universitetsstudier i kemi och zoologi och forskning inom zoofysiologi.