Wenell, Torbjörn

Torbjörn Wenell

Stockholm

Telefon 08-545 465 00

Mobil 070-55 11 001

E-post torbjorn.wenell@gmail.com

Akademiens sekreterare 1994-2009

Bakgrund Torbjörn Wenell har arbetat med att utveckla projektformen och dess praktiska tillämpning sedan början på 1960-talet. Han började som konsult 1965 och startade 1967 konsultföretaget Wenell Management AB. I sin gärning som konsult och utbildare arbetar Torbjörn med alla typer av projekt inom de flesta branscher och har ansvarat för utbildning av mer än 150 000 personer. Han tog 1967 initiativet till föreningen Svenskt ProjektForum och medverkade 1994 vid starten av Svenska ProjektAkademien där han sedan dess är ledamot. Under ett flertal år var han knuten till Linköpings Universitet. Torbjörn har publicerat ett stort antal böcker och skrifter om projekt och projektledning; den senaste är ”Projektledarskap” (2014).

Inriktning Torbjörn arbetar numera främst som rådgivare i företag och organisationer och som mentor för beställare och projektledare.

Speciella intressen Öka den grundläggande insikten om hur projekt ska nå sina effektmål. Medverka till att utveckla väl fungerande projektkulturer. Rådgivare och handledare vid start och omstart av projekt.