Blomquist, Tomas

Tomas Blomquist

Professor

Umeå Universitet, Handelshögskolan

Umeå

Telefon 090-786 7722

E-post tomas.blomquist@usbe.umu.se

Tomas Blomquist är professor i företagsekonomi och har under många år bedrivit forskning kring projektorganisering och hur företag och organisationer arbetar med projektportföljer, program och organisera sin verksamhet i projektkontor.

Tomas arbetar på Handelshögskolan som forskningsledare för forskningsområdet, projekt, innovation och nätverk ett av skolans profilområden. Han är programansvarig för Erasmus Mundus programmet, Masters in Strategic Project Management tillsammans Heriot-Watt University, Edinburgh och Politecnico di Milano.

Under senare tid har han fått ett ökat intresse för hur distribuerade innovations projekt fungerar och hur företag arbetar i olika typer av nätverk för att utveckla nya produkter. Dessa projekt rör utveckling av olika typer av tekniska plattformar och hur dessa senare används för utveckling av nya typer av innovativa tjänster.