Antvik, Sven

Sven Antvik

Direktör
Management and Aviation Sven Antvik

Bromma

Telefon 08-37 57 97

Mobil 070-788 97 09

E-post sven@antvik.se

Bakgrund Sven Antvik är konsult, författare och forskare inom projektledning med det egna företaget Management and Aviation. Sven har tidigare arbetat med projektledning av Gripenprojektet inom den statliga beställaren Försvarets Materielverk, speciellt projektets ekonomi, rapportering och analyser.

Sven är civilingenjör flygteknik vid KTH, ekonom från Stockholms universitet samt tekn. lic. i Industriell ekonomi och organisation vid KTH, där han också tidigare varit ansvarig för kursen i Industriell projektledning.

Sven är ledamot av Svenska Projektakademien sedan dess bildande 1994. Under de första 10 åren var han ledamot av utskottet som arbetade med att utse årets projektledare. Sven är IPMA first assessor för certifiering av projektledare i Svenskt Projektforums regi. Han är medlem av Svenskt Projektforum sedan 1970-talet.

Inriktning Utbildning, konsultarbete och författande inom projektledning. Tillsammans med Håkan Sjöholm har Sven skrivit boken ”Projekt – ledning och metoder”.

Speciella intressen Projektledning ur beställarens och företagsledningens perspektiv, utbildning och handledning samt flygning (instruktör). Sven är internationellt känd för sina djupa kunskaper, avseende såväl teori som praktisk användning, om Resultatvärdemetoden (Earned Value).