Lundin, Rolf A

Rolf A Lundin

Professor emeritus
Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Jönköping

Telefon 036-10 17 06

Mobil

E-post Rolf.A.Lundin@ihh.hj.se

Akademiens ordförande 2000-2004

Rolf A. Lundin är professor emeritus i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Han är specialiserad på projekt och temporära organisationer. Som förutvarande chef för två av Sveriges handelshögskolor har han en del praktisk erfarenhet av att driva projekt, men han har också många vetenskapliga publikationer inom ämnet och försöker nu fungera som en samlande kraft på det området nationellt och internationellt via flera organisationer och tidskrifter. Han är knuten till Media, Management and Transformation Center vid JIBS.

Rolf mottog från Project Management Institute (PMI) “PMI David I. Cleland Project Management Literature Award 2016” som huvudförfattare till boken Lundin, R.A., Arvidsson, N., Brady, T.M., Ekstedt, E., Midler, C. & Sydow, J. (2015) Managing and Working in Project Society – Institutional Challenges of Temporary Organizations. Cambridge University Press, Cambridge.

År 2014 mottog han det internationella forskarpriset ”PMI Research Achievement Award” för sin forskning om projektledning och för att starkt ha bidragit till att skapa global uppmärksamhet kring skandinaviskt projektkunnande.

Redan tidigare hade han mottagit International Project Management Association (IPMA) “Research Achievement Award 2010”