Reinicke, Marie

Ledamot HBO

Marie Reinicke

Enhetschef och förvaltningsledare
Region Östergötland

Linköping

Mobil 0733-260065

E-post marie@reinicke.nu

Årets projektledare 2011

 

Bakgrund Marie har en masterexamen i Human Resource Management & Development och har runt 25 års ledarerfarenhet från ideell sektor i allmänhet och från scoutrörelsen i synnerhet. Projektledning har varit ett ständigt återkommande uppdrag. 2011 blev Marie utnämnd till Årets projektledare av Svenska Projektakademien för sina insatser som ordförande för World Scout Jamboree sommaren 2011. Detta internationella scoutläger samlade 40 000 scouter från 146 olika länder på ett fält utanför Kristianstad i Skåne. World Scout Jamboree arrangeras vart fjärde år någonstans i världen och det var första gången Sverige stod som värd. Marie var dessutom den första kvinna som haft rollen som ordförande för detta event och definitivt den yngsta någonsin.
Idag arbetar Marie som chef för Region Östergötlands Business Intelligence-enhet.

Inriktning Maries erfarenhet av projektledning har främst byggts upp inom ideell sektor och här har hon sett vikten av att låta värderingar, mål och idé vara viktiga delar i projekts uppbyggnad, genomförande och ledning. Att leda projekt inom ideell sektor har andra förutsättningar än inom verksamheten med anställda resurser, men den kraft det innebär att medarbetare verkligen brinner för sin uppgift och gör det helt frivilligt är snarare en kraft man kan lära sig av än en utmaning.

Speciella intressen Ideellt engagemang – vad kan professionella organisationer lära sig av denna kraft? Hur kan man på bästa sätt ta vara på de mänskliga resurserna i en organisation? Att ha en tydlig idé som genomsyrar projekt, att bygga förståelse hos medarbetare för projektets helhet och se sitt eget ansvar i detta.