Rathsman, Peter

Peter Rathsman

OHB Sweden AB

Solna

Telefon+46 8 121 40 100

E-post peter.rathsman@ohb-sweden.se

Årets projektledare 2005

 

Peter Rathsman tog sin civilingenjörsexamen i maskinteknik vid KTH 1982. Han anställdes vid Rymdbolaget s satellitdivision 1983. Divisionen såldes 2011 till det tyska företaget OHB och fick därefter det nya namnet OHB Sweden AB.

Peter Rathsman har verkat som systemingenjör och projektledare vid Rymdbolagets tekniska centrum i Solna.
Han började sin rymdtekniska bana med att arbeta med struktur- och termisk analys i telekomsatellitprojektet Tele-X. Därefter var han plattformsansvarig för forskningssatelliten Freja, som sändes upp från Kina i oktober 1992. Under perioden 1992-1996 var han systemingenjör för astronomi/aeronomisatelliten Odin, vilken sändes upp 2011 och fortfarande är i drift.

När Rymdbolaget fick i uppdrag att utveckla ESA:s första månsond SMART-1, utsågs Peter Rathsman till projektledare. Sonden använde en elektrisk jonmotor för att ta sig från jorden till månen på 13 månader.
När SMART-1 i november 2004 gick in i omloppsbana kring månen, utgjorde detta ett slags ”tekniskt examensprov” för svensk rymdverksamhet. Med denna rymdfarkost, som Rymdbolaget utvecklat åt den europeiska rymdorganisationen ESA, tog Sverige klivet in i den krets av länder som byggt rymdfarkoster för färder till andra himlakroppar. SMART-1 gav Sverige och Rymdbolaget stor uppmärksamhet när den som planerat kraschlandade på månen 3 september 2006. Nedslaget, vars tidpunkt och plats hade predikterats med stor noggrannhet, kunde observeras av markbaserade teleskop.

För projektledarskapet i SMART-1 fick Peter Rathsman Flygtekniska föreningens Thulinmedalj i silver, samt valdes till ”Årets Projektledare 2005”. Han invaldes i Svenska Projektakademien året efter, och har sedan starten varit medlem i kommittén som väljer Årets Projektledare.

Peter Rathsman arbetar f.n. som teknisk chef (Chief Technical Officer) i OHB Sweden AB.