Broman, Olle

Olle Broman

Direktör
Ekonomisk Byggnation AB

Österskär

Telefon 08-540 627 79 

Mobil 070-783 36 61 

E-post olle.broman@bredband.se

Akademiens revisor

Bakgrund Olle Broman har arbetat med projektarbetsformen sedan 1970 talet, både som praktiker och som projektförespråkare i föreningen Svensk Projektforum där han var ordförande under sju år. I föreningen önskade man bättre kontakter med den akademiska världen för att främja utvecklingen av projektarbetsformen, och då etablerades Svenska Projektakademien 1994. Olle är fortfarande aktiv i Svenskt Projektforum som IPMA Assessor för certifiering av projektledare. Sedan 1980 har Olle arbetat som konsult i projektmetodik åt SKB AB i olika projekt. alltifrån forskning till stora byggprojekt.

Inriktning Olle arbetar numera som senior rådgivare åt olika projektledare.

Speciella intressen Strukturering och planering av komplicerade processer. Att göra de svåra projekten möjliga att hantera.