Morelius, Johannes

Johannes Morelius

VP PMO
Elekta Instrument AB
Stockholm

Telefon 08-587 255 42

Mobil 0708-383 496

E-post johannes.morelius@elekta.com

Bakgrund

Examen från Kungliga Tekniska Högskolan, Civilingenjör Maskinteknik från 1992. Har ägnat de senaste 20 åren åt produktutveckling, produktion och kundinstallation av medicintekniska produkter i en global miljö, främst i roller som projektledare och projektkontorsansvarig men också programansvarig i stora kundprojekt. Har också genomfört flera stora förändringsprogram på lokal och global nivå. 2010 Nominerad till Årets Projektledare.

Inriktning

Projekthantering och förändringsledning i komplexa miljöer med både interna och externa intressenter.

Speciella intressen

Projektkommunikation i praktiken. Se alla intressenter och bygg relationer, interna såsom externa. Gör projektmedlemmar viktiga och stolta, där alla acceptera varandra och sina respektive roller. Balansering av individer med olika kompetenser i olika projektfaser och situationer för att skapa effektiva team. Förstå betydelsen av ett uthålligt ledarskap när stora förändringar genomförs.

Sedan 2017 ansvarig för Elektas globala projektkontor, kundprojekt.