Engwall, Mats

Mats Engwall

Professor
Kungl Tekniska Högskolan
Stockholm
Telefon 08-790 60 00
Mats Engwall är professor i Industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan. Hans forskning kretsar kring samtidens neo-industriella produktionsformer, t.ex. projektbaserat management, tjänsteproduktion och tjänsteinnovation, ledning av industriell forskning och produktutveckling av varor och tjänster, ledning av distribuerade produktionssystem samt det moderna ingenjörsarbetets organisering.