Ljung, Lennart

Lennart Ljung

Universitetslektor

Karlstads Universitet

E-post lennart.ljung@kau.se

Bakgrund Lennart Ljung är lektor i Projektledning vid Karlstads universitet. Han är initiativtagare till universitetets magisterprogram i projektledning och har arbetat med undervisning och kursutveckling inom projektledning sedan mitten på 1990-talet. Lennart är även verksam som konsult och författare av läroböcker med inriktning på projekthantering och ledarskap.

Inriktning Effektivisering genom anpassning av projekthanteringen efter olika projekttypers särdrag.

Speciella intressen För närvarande riktas fokus på utveckling av nya metoder och tekniker för de projekttyper som är vanliga inom offentliga verksamheter samt i små och medelstora företag.