Lindahl, Marcus

Marcus Lindahl

Professor
Uppsala Universitet, Industriell teknik

Uppsala

Tel: 018-471 31 26
Mobil: 070-167 92 43

E-post marcus.lindahl@angstrom.uu.se

Bakgrund: Marcus Lindahl har civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Efter grundexamen fortsatte Marcus doktorandstudier med fokus på komplexa systemleveranser. I ett samverkansprojekt med Wärtsilä tillsammans med forskare från KTH och Åbo Akademi studerade han och hans kollegor olika aspekter av projekt och projektledning i samband med Wärtsiläs uppförande av dieselkraftverk runt om i världen. Marcus disputerade 2003 med avhandlingen ”Produktion till varje pris” där relationen mellan projektets formella planering och det som kan benämnas professionell improvisation. Forskningen har fortsättningsvis utgått från projekt av olika typer, från leveransprojekt till ”klassiska” produkt- och teknikutveckling och små entreprenöriella kommersialiseringsprojekt. Forskningen har skett i nära samarbete med externa samarbetspartners, främst med industriella men även offentliga partners. Marcus forskning har tematiskt utvecklats mot frågor kring innovation och misslyckande, teknikens betydelse för organisering eller t.ex. heder och hederskultur i modernt ledarskap. Projekt och temporär organisation har alltid varit sammanlänkat med Marcus forskning men gradvis gått från att vara i huvudsak ett intressant empiriskt fenomen till att allt mer bli ett centralt forskningsintresse i sig. Marcus arbetar sedan 2008 vid Uppsala Universitet och är sedan 2011 professor och avdelningsföreståndare för avdelningen Industriell Teknik.

Inriktning: Marcus forskning fokuserar idag på projektbaserade innovationsprocesser inom konservativa miljöer där den tunga elektrotekniska och den omfattande sjukvårdssektorn utgör studieområden. Vid sidan om detta bedriver Marcus även forskning kring projektorganisationen som arbetsplats, arbetsmiljö och karriär.

Speciella intressen: Svaga styrformer i projekt, kultur och identitetsutveckling som styrformer inom projektbaserade grupper, styr- och ledningsproblematik mellan den permanenta och temporära organisationen