Lindkvist, Lars

Lars Lindkvist

Professor
Linköpings Universitet

Linköping

Telefon 013-28 1616

E-post larsgl74@gmail.com

Lars Lindkvist är professor i företagsekonomi vid Linköpings Universitet där han är medlem i forskargruppen KITE – Knowledge Integration and Innovation in Transnational Enterprise (se liu.se/kite). Hans senare forskning fokuserar organisering av projektbaserad produktutveckling och långsiktig kompetensutveckling i större företag. För närvarande är han huvudsakligen engagerad i en studie av Roadmapping som hjälpmedel i utvecklingen av ett företags långsiktiga teknik- och kompetensutveckling, samt en studie av förändringsprocessen i ett företag som etablerat en radikalt ny utvecklingsprocess baserad på Agila principer.