Söderlund, Jonas

Jonas Söderlund

Professor
Handelshöyskolen BI

Oslo

Telefon 013-281000

Mobil

E-post jonas.soderlund@liu.se

 

Bakgrund Jonas Söderlund har arbetat med forskning och undervisning i projektledning sedan mitten på 1990-talet. Han har arbetat vid Linköpings universitet och byggt upp forskningen och undervisningen i projektledning, bland annat genom ett tjugotal kurser och ett tiotal större forskningsprojekt. Framförallt är det forskning om tidsstyrning, projektkompetens och personalfrågor som har intresserat honom.

Jonas har publicerat ett stort antal böcker och artiklar på såväl svenska som engelska. Han är medlem i Projektakademien sedan 2000 och ansvarar för forsknings- och utvecklingsnätverket Svenska Projekt. Utöver det arbetar han som rådgivare åt ett antal stora internationella företag för att stärka deras förmåga att skapa och genomföra projekt. Han är sedan 2006 professor vid BI Handelshögskolan i Oslo, en av Europas största handelshögskolor, och ansvarar där för skolans forskning- och undervisning i projektledning.

Inriktning Jonas arbetar för närvarande med ett antal utvecklingsprojekt inom området projektportföljhantering, projektkompetens och personalarbete i projektbaserade företag.

Speciella intressen Att förbättra företags och organisationers förmåga att skapa och genomföra projekt. Utveckla innovativa kurser på universitetsnivå för såväl praktiker som studenter.