Jerbrant, Anna

Anna Jerbrant

Universitetslektor, docent
Kungl Tekniska Högskolan

Stockholm

Telefon 08-790 67 85

E-post anna.jerbrant@indek.kth.se

Bakgrund Efter civilingenjörsexamen i maskinteknik vid KTH (år 1998) har Anna avlagt både en teknologie licentiatexamen (år 2002) och en teknologie doktorsexamen (KTH år 2009) i industriell ekonomi och organisation. Annas doktorsavhandling ger en empiriskt baserad, organiseringsteoretiskt inspirerad förståelse för både forskningen på, samt genomförandet av, ledning, styrning och organisering av projektbaserad verksamhet (utifrån ett praktikperspektiv).
Sedan år 2012 är Anna universitetslektor på KTH i Industriell ekonomi (med inriktning mot projektbaserad verksamhet), vilket innebär att hon delar sin tid mellan ledningsuppdrag, undervisning och forskning. Sedan år 2016 är hon chef för Industrial Management enheten (drygt 20 medarbetare), och sedan år 2017 är hon också grundutbildningsansvarig på ITM-skolan (en av KTHs fem skolor). Detta innebär att hon ansvarar för skolans program- och kursutbud på grundnivå och avancerad nivå (7 civ.ing program och 12 masterprogram). Mellan år 2010 och 2016 var Anna också programansvarig för KTHs populäraste civilingenjörsutbildning (i Industriell ekonomi 300 hp, 150 studenter/läsår).
Anna har sedan hon började som doktorand på KTH haft omfattande kursansvar för institutionens kurser i industriell projektledning, på både grund och avancerad nivå. Det innebär att Anna undervisat drygt 1500 ingenjörsstudenter i industriell projektledning (sen år 2000) samt drygt 500 studenter i multi-projektledning (en kurs om året sedan år 2008). Anna har utöver detta skrivit flera läroböcker (varav den senaste fick Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2017) , kontinuerligt utvecklat Indeks kurspaket i projektledning ända sedan år 2004 samt utvecklat och genomfört flertalet kurser i projektledning för företag. Mellan år 2014 och 2017 var Anna engagerad som verksamhetsrevisor i Svenskt Projektforum och hon har också varit ansvarig för att genomföra kursen Organisation i Stockholms Universitets MBA utbildning (2016 och 2017).
Mellan 2009 och 2013 var Anna en av tre seniora forskare, samt projektledare, för forskningsprojektet ”Konkurrenskraftigt tjänstearbete” med finansiering från bl.a. VINNOVA. I detta forskningsprojekt deltog flera välkända företag, t.ex. SEB, Earnst & Young, Grontmij, Logica, och Technia. Sedan början av 2017 är Anna projektledare, samt senior forskningsledare, för ett följeforskningsprojekt som fokuserar på FoI programmet High Capacity Transport (som genomförs av Lindholmen Closer och Trafikverket). Utöver detta är Anna handledare åt flera doktorander och under de senaste åren har hon publicerat artiklar på betydande Project Management konferenser och i internationella peer-review journaler, t.ex. International Journal of Project Management, South African Journal of Economic and Management Sciences, the International Journal of Project Organization and Management och International Journal of Managing Projects in Business. Anna anlitas också kontinuerligt som reviewer för flera av dessa journaler.

Inriktning Anna har ett brett intresse för flera olika centrala aspekter inom projektintensiva verksamheter, dels med fokus på ledning, styrning och organisering av den projektintensiva organiseringens speciella dynamik, dels med fokus på användningen av projektarbetsformen specifika kontexter och dels med fokus på den dynamiska processen i ledningen av stora infrastrukturprojekt.

Speciella intressen Projektbaserade organisationer, organisering, projektkontor, programledning, projektledning, produktutveckling, mega-projects.