Hallin, Anette

Anette Hallin

Docent, Universitetslektor
Mälardalens Högskola

Västerås

Telefon 021 – 151 793

E-post anette.hallin@mdh.se

Bakgrund

Anette Hallin är utbildad och erfaren lärare med en master i pedagogik (Stockholms universitet/Uppsala universitet) och en doktorsgrad i Industriell ekonomi och organisation (KTH, 2009). Hon gjorde sin postdoc på Stanfords universitet (Scancor), samt vid Gothenburg Research Institute och på Stockholms universitet och blev 2012 först lektor och sedan 2015 docent vid Mälardalens högskola (MDH). Sedan aug 2019 är hon professor i organisation och ledning vid Åbo Akademi. Hennes tid delas mellan undervisning, forskning och ledningsuppdrag. Hon undervisar i projektledning och förändringsledning, hon har skrivit flera läroböcker och hon bloggar regelbundet för bland annat PMI. Hennes forskning handlar om hur organisering sker genom ständigt pågående och röriga processer i projekt, men även i och genom olika processer. Hon handleder doktorander och leder forskningsprojekt (se exempelvis digitalizedmanagement.com). I mån av tid åtar hon sig även uppdrag som expert, rådgivare, föredragshållare och moderator.

Speciella intressen

Organisatoriska strukturer; projektifiering/avprojektifiering; projektstödjande organisationer; användningen av digital teknik i organisationer; projektledning och förändringsledning.